Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 8 december, Tweede Adventszondag

9.30 uur ds. J. Boom, viering van het Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging voor het Heilig Avondmaal


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Avondmaalscollecte (Ger. Zendingsbond), ook in de zuil


Oppas:

Leanne Boom, Liz van Dongen, Christianne de Roon


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Psalmen leren:

Onderbouw: Lofz. van Maria : 3. Midden-/bovenbouw: Lofz. van Zach. : 1


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 116 : 3 en 6 en ‘s middags Weerklank lied 423 : 1


Zingen na de dienst:

Op zondag 8 december gaan we na de middagdienst geestelijke liederen zingen. Zo mogen we de dankzegging voor het Heilig Avondmaal met elkaar afsluiten: tot lof van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom ook!


Verantwoording:

Via de bank werd ontvangen voor de dankdagcollecte: € 2.000, € 750, € 300, € 150, 2x € 50 en € 25.
Hartelijk dank voor al uw gaven.


Avondmaalscollecte:

De Avondmaalscollecte heeft al jaren een bijzondere bestemming. De afgelopen jaren hebben we diverse projecten van de GZB kunnen steunen met de opbrengst van deze collecten. Ook dit jaar heeft de diaconie besloten een project van de GZB te steunen. Deze keer hebben we de voedselhulp aan Jemen gekozen.In Jemen vindt op dit moment de grootste humanitaire crisis ter wereld plaats. Door het aanhoudende conflict wordt het land geteisterd door armoede en geweld. Ruim 75% van de bevolking heeft voedselhulp nodig. Veel mensen zijn ondervoed en elke dag sterven er veel kinderen door gebrek aan eten.  Wij willen u dan ook vragen om dit project door middel van de collecten te steunen maar vooral ook door gebed. De diaconie


Kerk doordeweeks


Catechese:

Wie is Jezus? Deze week hebben we een vraag behandeld waarop iedere Nederlander wel een antwoord denkt te weten. Maar het antwoord dat God zelf geeft, is het belangrijkst. En… dat wij ons Gods antwoord eigen maken. Dat doe je door het bezittelijk voornaamwoord ‘mijn’: mijn Zaligmaker, mijn Verlosser, mijn Liefste, mijn Vrede is Jezus.

Op dinsdag 10 december is de laatste catechisatie voor de kerstvakantie. Let op: we komen dan niet samen in De Ark, maar in de pastorie, Hoofdstraat 2. Deze avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.


Zondagsschool & huis-aan-huis-collecte:

Inmiddels zijn de alweer kinderen begonnen met het oefenen voor het kerstfeest van de zondagsschool. Dit zal op 26 december om 10.00 plaatsvinden. We willen u laten weten dat we tussen 9 december en 21 december bij u langs hopen te komen met de collectebus. Deze collecte is bestemd voor het kinderkerstfeest. Van de opbrengst kopen we voor de kinderen een leesboek, wat snoep en fruit. Wat overblijft zal ten goede komen aan ons eigen zondagsschoolwerk. Voor de gemeenteleden van buiten ‘s Gravenmoer zal op zondag 15 en 22 december een collectebus op de stenen tafel in de kerk staan. Graag tot ziens!


Digitaal abonnement:

Ik wijs u graag op de aankondiging dat dit kerkblad vanaf 1 januari a.s. ook in digitale vorm ontvangen kan worden. Misschien goed om dit ook door te vertellen aan iemand die jonger is en van wie u weet dat hij of zij geen abonnement heeft op het kerkblad.

Voor meer informatie klik hier.


Diaconie:

De begroting van diaconie voor 2020 is opgesteld. Zoals voorgeschreven, kunt u de opgestelde begroting inzien. De begroting ligt ter inzage van 2 tot en met 9 december 2019. U kunt hiervoor terecht bij Gerben ‘t Hooft, Julianalaan 25 te ‘s Gravenmoer.


Tenslotte

Verwacht de komst des Heren, o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard, die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven, vraagt toegang tot ons hart.
Bereid dan voor zijn voeten de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten, zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, bekeer u nu, verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen tussen uw Heer en u.

Wie de Heere gaat ontmoeten (ook aan Zijn tafel), hoeft niets mee te brengen, maar moet wel veel loslaten: het vertrouwen op jezelf bijvoorbeeld, of de verdoving van je geest door wat de wereld aanbiedt. We zijn gereed wanneer we oprecht Jezus nodig hebben, die leed en stierf in onze plaats. Een gezegende zondag toegewenst.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters,

uw ds. J. Boom