Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Kerk op zondag

Diensten op zondag 8 maart, derde lijdenszondag

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Annette Timmermans en Gerjanne Zwart


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s middags dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.107:22. Midden-/bovenbouw: Ps.126:3


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op maandag 9 maart komt het moderamen van de kerkenraad samen om de kerkenraadsvergadering van woensdag 18 maart voor te bereiden. Overbodig om te zeggen dat dit werk uw gebed nodig heeft. Nu wel des te meer, omdat in de maart-vergadering ambtsdragers verkozen moeten worden.


Contactmiddag:

Op dinsdagmiddag 10 maart, aanvang 14.00 uur, komen we bijeen als senioren van de gemeente. Na de opening, meditatie en pauze gaan we naar een film kijken over drie generaties vorstinnen van Oranje-Nassau. Deze middag zal verzorgd worden door de Dhr. Teun Vos. De vroegere koningin-regentes Emma, de inhuldiging van koningin Wilhelmina uit 1898 en allerlei hoogte- en dieptepunten van de Oranjes komen deze middag aan bod. Deze film gaat ook over 125 jaar Koninginnedag. Eenieder die de Oranjes een warm hart toedraagt mag deze middag niet missen. Voor vervoer kunt u bellen naar de fam. Gouda, tel. 0162-694832. Hartelijk welkom.


Catechese:

Volgende week is er geen catechese vanwege de biddag die op woensdag wordt gehouden. Ik hoop van harte dat de biddag ook waarde heeft voor jou, als een oefening in gebed. Want wie niet bidt, leeft niet met God. Op dinsdag 17 maart ontmoet ik jullie graag weer om 19.00 uur in De Ark.


Kinderdienst:

Voor alle kinderen met hun (groot)ouders en alle andere mensen die ooit kind zijn geweest, is er op biddag een kerkdienst, die gericht is op de kinderen. Het thema is: Vraag gerust! en het zal gaan over de bekende woorden van de Heere Jezus: Bid… zoek… klop…! Dat is een opdracht. Maar weet je wat zo bijzonder is? Er staat steeds een belofte bij. Weet je welke? Kom maar op woensdag 11 maart om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg, dan kom je er meer over te weten. Zo leer je steeds beter hoe mooi en goed het is om te bidden.


Zendingsdag:

Zaterdag 14 maart 2020: GZB-dag! Thema: Geef het door! Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.

De dag is gratis, maar we willen wel graag dat u zich van tevoren aanmeldt via de button hierboven, www.gzb.nl/aanmelden of tel. 0343 – 512444. Zo weet u zeker dat er plek voor u is en weten wij op hoeveel kinderen we mogen rekenen bij de opvang en de diverse programma’s. Heeft u vragen over het hoe en waarom van het aanmelden? Neem dan contact op met de GZB via info@gzb.nl of 0343 – 512444.


Koffie-inloop:

De volgende koffie-inloopmorgen wordt gehouden op dinsdag 17 maart, van 10.00 tot 11.30 in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Iedereen wordt van harte uitgenodigd voor deze morgen van ontmoeting. Na afloop kunt u terecht in De Ark waar de bibliotheek geopend zal zijn.


Stroopwafelactie:

Op 4 april willen we met de jeugd een stroopwafelactie houden, ten bate van het jeugdwerk. Deze actie komt in plaats van de lentemarkt. We zullen die dag huis aan huis gaan verkopen in ’s Gravenmoer. Daarnaast is er voor gemeenteleden en belangstellenden de mogelijkheid om door middel van een inschrijflijst een bestelling te plaatsen. Deze lijst ligt nog twee weken op de stenen tafel achter in de kerk. Het zijn heerlijke stroopwafels van Markus Stroopwafels; ze kosten per pakje € 2,50 of 3 voor € 7. U kunt ook contact opnemen met Marloes Timmermans. De stroopwafels kunnen op 4 april in de Ark worden opgehaald. U kunt dan meteen een bakje koffie of thee met iets lekkers nuttigen en er kunnen mooie kaarten worden gekocht. Draagt u ook een steentje bij voor de jeugd? Alvast bedankt! De jeugdraad


Tenslotte

De tweede woensdag van maart is traditioneel de biddag. Wat is dat voor een dag? Een soort zondag? Een feestdag? Of een sombere dag, waarop je weer ‘s een (middag en) avond kwijt bent aan de kerk? Ik zou zeggen: zie het maar als een bonus-dag: een dag extra dicht bij God komen. Alles is die dag gericht op het gebed, en daarmee: op onze Schepper en Onderhouder. Midden in een wereld vol grote vragen en bedreigende gebeurtenissen schuilen wij weg bij de Heere. En met het nieuwe zaai- en oogstseizoen voor de boeg, oefenen we onszelf in het verwachten van Gods zegen. Zijn zegen geeft de échte rijkdom, voor deze tijd en voor de eeuwigheid.

Ook namens de dames een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom