Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 8 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorber. HA

18.30 uur ds. A.D. Poortman, Veenendaal

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk, Regionale diaconiecollecte (zie hieronder)

Oppas:

Mw. Van der Giessen, Manon Koenen, Liz van Dongen

Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ‘s avonds dhr. A. Colijn

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. T. de Roon, 0162-323179

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:13. Midden-/bovenbouw: Ps.21:13

Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank 489 : 1 en 4 en ‘s avonds Weerklank 487

Kerk doordeweeks

Censura morum:

Op maandag 9 september is er (vanaf 19.00 uur in de consistorie) gelegenheid om in gesprek te gaan over eventuele hindernissen om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Zoals we onlangs in de verkondiging hebben gehoord, zegt Gods Woord: ‘Laat een ieder zichzelf beproeven en zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker’ (1 Kor.11). Het is dus niet mogelijk dat we onszelf beproeven (= voor God en de mensen eerlijk worden) en dan niet eten en drinken. Alle dingen die in de weg staan om deel te nemen kúnnen vooraf worden weggenomen. Op ons rust de verantwoordelijkheid om daar werk van te maken. Dat kan ook door een gesprek op een ander moment in de week. Neem gerust contact op met iemand van de kerkenraad.

Contactmiddag:

Broeders en zusters senioren. Op dinsdag 10 september, aanvang 14.00 uur, willen we voor de eerste keer dit seizoen weer samenkomen in de Ark. U wordt langs deze weg hartelijk uitgenodigd , ook zij die voor de eerste keer deze middagen willen bijwonen. Op deze manier mogen we en kunnen we ook samen gemeente zijn, ook om zo de onderlinge contacten in stand te mogen houden. De indeling van de middag ziet er als volgt uit: na de opening en de meditatie over een gedeelte uit de Bijbel nemen we ruim tijd voor pauze. Er is koffie, thee en iets erbij. Daarna gaan we een aantal gezellige activiteiten doen. Van harte hopen we dat er dit jaar weer nieuwe leden verwelkomd mogen worden. Als u geen vervoer heeft kunt u bellen naar de fam. Gouda tel. 0162-694832.

Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert de eerste keer na de zomervakantie op woensdag 11 september. Geef het werk van de broeders alstublieft een plaats in uw gebeden.

Verdieping:

Ik wijs nogmaals op de introductie- en informatieavond van de cursus Theologie,  Vorming en Geloof, die op donderdag 12 september om 19.30 uur wordt gehouden in het Willem van Oranjecollege aan de Perzikstraat te Wijk en Aalburg. Wie belangstelling heeft, is daar van harte welkom.

Tenslotte

Van zondag…

Na een ‘donder-preek’ over Psalm 29, waarin toch ook van Gods liefde getuigd werd, werden we in de avonddienst gewezen op het werk van de Heilige Geest in de christelijke gemeente. God de Vader en de Zoon zijn door de Geest onder ons aanwezig. Van Zijn werk zijn wij als gemeente afhankelijk. Hij zorgt ervoor dat de woorden blijven haken en ‘landen’ in ons leven. En: ‘t is de Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer! De komende tijd hopen we (als ik voorga in een avonddienst) verder in te zoomen op een aantal gaven van de Heilige Geest, ter bemoediging en aansporing, tot opbouw van de gemeente. 

… tot zondag:  

Aanstaande zondag begint een week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. Wij lezen dan uit misschien wel het meest bekende (en aangrijpende) hoofdstuk van de profeet Hosea: hoofdstuk 11. Er ligt in dat ene hoofdstuk genoeg opgeslagen om in de diensten rond het Heilig Avondmaal door gevoed, vermaand en versterkt te worden. Bid om het werk van de Heilige Geest, zodat wij Gods genade in Jezus Christus ontdekken en daar (voor het eerst of voor de zoveelste keer) hartstochtelijk blij van worden.

Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw en dochters,

uw ds. J. Boom

D.V. 29 oktober 2019

Regionale toerustingsavond, hartelijk welkom. Toegang vrij