Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 9 januari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. A. de Wit, Besoyen


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans


Orgel:

‘s morgens Robert Timmermans en ’s middags Gert-Jan Netten

Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Lofzang van Simeon : 2

Collecten:

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor de HGJB. De Hervormd Gereformeerde Jeugdbond. Wat leert de Bijbel en wat betekent dat voor mij? De HGJB ontwikkelt materialen die jongeren helpen om de Bijbel te lezen, te begrijpen én toe te passen. Om blijvend aansprekend te zijn voor jongeren ontwikkelen we continu nieuwe methoden. Mogen wij op uw bijdrage rekenen?

Verder mag u uw gaven geven voor de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

De opbrengst van het verjaardagsfonds over de periode 6 september t/m 20 december is € 227,20. Daarnaast is er € 5 gegeven, bestemd voor de jeugd. Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

De kerkenraad vergadert op woensdag 12 januari om 19.30 uur. We vragen het gebed van de gemeente voor het werk van de ambtsdragers.


(Basis)catechese:

Wij gaan weer van start. Op dinsdagavond is de catechese om 19:00 uur in De Ark, op donderdagavond om 18:30 uur basiscatechese in de pastorie, Hoofdstraat 2. Graag zie ik jullie allemaal weer komen opdagen om nieuwe stappen te zetten in de leerschool van het geloof.


Tenslotte

Vertrouw op de HEERE, want Hij is een eeuwige Rots. Verwacht Hem, verlang naar Hem, zoek Hem, leer iets van Zijn oordelen die op aarde zijn. En ga in je binnenkamer, bid en smeek. Zoals Noach een schuilplaats had in de ark, zoals de Joden veilig waren achter de met bloed getekende deurposten, zo ben je veilig bij de Heere Jezus Christus. Deze boodschap uit Jesaja 26 kregen wij mee rond de jaarwisseling. Op zondag werden de gebeurtenissen op aarde symbolisch voorgesteld als paarden (Openb. 6). Maar Degene die de zegels opent, is het Lam. Dat is het goede nieuws: in Zijn hand zijn alle dingen. ’s Middags was er nog meer goed nieuws: God heeft met Kerst het Leven onthuld en aan het licht gebracht (1 Joh. 1). Het eeuwige leven is in Jezus voor wie nergens echt(e) leven(svreugde) vindt. Dat eeuwige leven begint nú, wanneer ik door het geloof deel in de rijkdom van Jezus.

Nu keren we weer terug in het gewone ritme. Op zondag worden wij geroepen om de Heere te dienen in Zijn huis. Maar de opdracht om in de binnenkamer te gaan om daar de Heere te zoeken, blijft staan. Alleen dan houden wij het uit. Alleen vanuit de persoonlijke omgang met God houden we ook vol. Dan opent het gebed in de binnenkamer je hart voor de boodschap op zondag; en de boodschap op zondag geeft voedsel aan het persoonlijk gebed thuis. Het gaat vruchtbaar op elkaar inwerken. Je mag geestelijk groeien en wordt als vanzelf getuige van Hem voor de mensen. Zo leef je in 2022 niet tevergeefs.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom