Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 9 mei

9.30 uur ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.30 uur ds. J. Boom

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marline Boom


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Therese Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.48:6, midden-/bovenbouw: Ps.24:4


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dienst op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

9.30 uur ds. J. Boom

Voor deze dienst vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Gerjanne Zwart


Collecten:

Uw gaven worden gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Voor de rekeningnummers, zie hierboven.


Diensten op zondag 16 mei, Wezenzondag

9.30 uur ds. A.C. Kortleve, Veenendaal

18.30 uur ds. J.B. Kamp, Heteren

Voor alle diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool. Leiding: Gert-Jan Netten


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.143:10a, midden-/bovenbouw: Ps.118:12a


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor het onderhoud van het orgel.

Verder worden uw gaven gevraagd in de collecten voor de diaconie en de kerk. Als u in de kerk aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Kunt u nog niet aanwezig zijn, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks


Kerkenraad:

Op maandag 10 mei is er een vergadering van de kerkenraad, om 19.30 uur in De Ark. Bid dat de Heilige Geest de broeders voortdurend leidt, zodat zij voor de gemeente tot zegen zijn.


Bijbelkring:

Op woensdag 19 mei is er nog een bijeenkomst van de bijbelkring. We hebben deze verzet vanwege corona. Op dit moment weet ik nog niet of we deze bijbelkring weer digitaal zullen houden of dat we fysiek kunnen samenkomen. Het is in elk geval goed om een mail te sturen naar dsjboom@gmail.com wanneer u/jij mee wilt doen. Ik zal dan op tijd laten weten hoe we het aanpakken. Wij lezen en bespreken Genesis 17. Hartelijk welkom!


Aanmelding diensten Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag:

Aanmelding voor de dienst op Hemelvaartsdag is mogelijk vanaf donderdag 6 mei aanstaande 09.00 uur tot en met dinsdag 11 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding voor de dienst op Tweede Pinksterdag is mogelijk vanaf maandag 17 mei aanstaande 09.00 uur tot en met vrijdag 21 mei aanstaande 20.00 uur. Aanmelding kan via de website www.hervormdsgravenmoer.nl of telefonisch via de scriba.

Tenslotte

Goed Boek:

Na de kerkdienst van afgelopen zondagmorgen vertelde een gemeentelid me iets wat ik de lezers niet wil onthouden:

Het was op Heathrow Airport (Britse luchthaven). Bij het inchecken werd de handbagage gecontroleerd. We zetten onze handbagage op de band. De douaneambtenaar haalde er een bruin boekje uit; vluchtig keek hij nog even in de tas. ‘Is this a Bible?’ vroeg hij toen. Wij knikten: ‘Yes.’ ‘This is a good book’, zei hij. Hij doorzocht de tas niet, maar legde de Bijbel op onze tas en zei: ‘This is a holy book’ (Dit is een heilig boek). Hij knikte en we mochten doorlopen.

Een Bijbel in de bagage… kennelijk kan dat vertrouwen uitstralen. Dit goede boek, met daarin de goede Boodschap, verbindt mensen, van welke nationaliteit ze ook zijn.


Hemelvaartsdag:

40 dagen na Pasen werd de Heere Jezus Christus in het Vaderhuis opgenomen. Dat Vaderhuis is voor Hem tegelijk ook Troonzaal en Heiligdom (Tempel). Als Zoon van God, Koning en Hogepriester, is Hij daar tot nut, voordeel en zegen voor Zijn Kerk. Daarom mag Hemelvaartsdag een feestdag zijn. En het verlangen mag sterker worden, naar Hem en naar Zijn gaven:

In bidden en in smeken / maak onze harten een. / Wij hunk’ren naar een teken, / o, laat ons niet alleen. / De Heiland is getreden / aan ‘s Vaders rechter hand: / wij wachten hier beneden / de gaven van zijn hand.

Een hartelijk groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom