Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 10 april (Palmzondag)

9.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

14.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Koenraad van Eersel


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s middags dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Konings, 0162-319644


Oppas:

Gerda Gouda en Sam Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.22:16, middenbouw: Ps.40:8a


Collecten:

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor de IZB. De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

Wij leven in een tijd van secularisatie en die ontwikkeling gaat niet aan ons eigen hart voorbij. Hoe stemmen we ons hart dagelijks af op Jezus Christus? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Dat is de rode draad in het werk van onze organisatie. 

Het werk is onderverdeeld in vier werktakken:

IZB Focus (missionaire toerusting)

IZB Impact (pioniersplekken en -projecten)

IZB Dabar (evangelisatie/recreatiewerk op campings)

IZB Areopagus (nascholing en toerusting van predikanten)

Met uw gave kunt u het werk van de IZB steunen. Voor meer informatie zie www.izb.nl

Ook mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de collectezakken die achter in de kerk op het kastje hangen. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Dank:

De potgrondactie ‘Plant een Bijbel 2022’ zit erop. De opbrengst is een droom die uitkomt en overtreft al onze verwachtingen. De collecte bij de kinderbidstond heeft ruim €100,00 opgebracht. Aan giften heb ik totaal €60,00 ontvangen. De deurcollecte met bidstond heeft €107,35 opgebracht. Uit de 4 gemeentes (Herv. Kerk Waspik en ’s Gravenmoer, Chr. Ger. Kerk en Ger. Kerk) zijn er totaal 67 zakken potgrond gekocht (dus 33 bijbels). Totaalstand nu landelijk is 7598 Bijbels. Hartelijk dank dat u hieraan hebt bijgedragen! m.v.g. Henk Hensen.


Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 10 voor de kerk. Dank daarvoor.

De collecten in de maand februari brachten op: voor de kerk € 288,03, voor de instandhouding van de predikantsplaats € 112,15, voor de diaconie € 138,63 en de collecte bij het Heilig Avondmaal € 145. In de maand maart: voor de kerk € 240,15, voor de instandhouding van de predikantsplaats € 55,60, de biddagcollecte € 312,20, voor de diaconie € 145,15 en voor hulp aan Oekraïne € 513. Hartelijk dank voor al uw gaven.

Felicitatiedienst: 

De felicitatiedienst gaat op maandag 11 april, tussen 19.00 – 19.30 uur in de Ark de bussen legen.


Samenkomsten in de Stille Week

Woensdag 13 april 19.30 uur  ds. W.J.A. Ester

Christelijke Gereformeerde Kerk, ingang Dorpsplein

Moment van bezinning op weg naar Pasen

Donderdag 14 april 19.30 uur  mw. M. de Bruin

Gereformeerde Kerk, Vaartweg

Witte Donderdag met Avondmaalsviering

Zaterdag 16 april  21.00 uur ds. J. Boom

Hervormde Kerk, Kerkdijk

Paaswake met doopgedachtenis


Dienst op vrijdag 15 april (Goede Vrijdag)

19.30 uur ds. J. Boom


Orgel:

dhr. Gert-Jan Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Collecten:

U mag uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Zie hierboven.


Diensten op zondag 17 april (Eerste Paasdag)

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk en vieren Pasen met ons mee.


Orgel:

‘s morgens dhr. Ad Colijn en ’s middags dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.21:5a, middenbouw: Ps.84:6a


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Ook mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Zie hierboven


Dienst op maandag 18 april (Tweede Paasdag)

10.00 uur ds. J. Boom, jeugd- en jongerendienst


Orgel:

dhr. Robert Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Marline Boom


Collecten:

U mag uw gaven geven voor het jeugdwerk en voor de kerk. Van harte aanbevolen. Mocht u niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, dan kunt u geven via het bankrekeningnummer van de kerk (zie hierboven) en van het jeugdwerk:

Kerk doordeweeks


Paasviering senioren:

Op dinsdagmiddag 12 april 14.00 uur willen we als senioren met elkaar het Paasfeest vieren. In de aanloop naar Pasen zingen we liederen over het grote wonder dat Christus heeft overwonnen door ten onder te gaan. U allen na de coronaperiode weer hartelijk welkom. Voor vervoer kunt u bellen naar Jaap Verduijn 0162- 321613.


Kerkenraad:

Op woensdag 20 april vergadert de kerkenraad, om 19.30 uur. Het gebed van de gemeente is nodig om wijsheid, geduld, daadkracht en liefde voor de broeders die in deze tijd geroepen zijn leiding te geven.


Tenslotte

Onbaatzuchtig zijn. Daarover ging het afgelopen zondag. Niet gericht zijn op de winst, maar geven zonder er iets voor terug te verwachten. De Heere Jezus zelf is ons daarin voorgegaan. Juist in deze tijd van oorlog en de vluchtelingenstroom die daarvan het gevolg is, hebben we de kans om onbaatzuchtig te zijn. Therese Timmermans heeft namens de werkgroep Oekraïne vorige week de volgende oproep gedeeld:

Voor ons als kerken is het in de eerste plaats ontzettend belangrijk om te bidden. Hier hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in. Daarnaast is het goed om ook deel te nemen aan lokale initiatieven. De eerste hulpvraag kwam vanuit Eagle Shelter bij ons binnen.

Er is op dit moment behoefte aan:

– goede dameskleding maat XS en S;

– goede herenkleding maat S en M;

– nieuw ondergoed diverse maten.

Wil je helpen, dan kun je de genoemde kleding afgeven bij Therese op Aakpark 9. Wij zorgen er dan voor dat het bij de organisatie Eagle Shelter in Dongen terechtkomt. Mattheus 25:36  “Ik was naakt en gij hebt mij gekleed”.

We begrijpen allemaal wel dat de mensen van de werkgroep niet bij iedereen aan de deur kunnen gaan vragen of je iets wilt geven. Het antwoord op deze oproep vraagt actie van ons als gemeenteleden, als we iets te geven hebben. Hierbij een hartelijke oproep om de hulp aan vluchtelingen te steunen door te geven wat je kunt missen.

De a.s. zondag is Palmzondag. De Heere Jezus wordt met blijdschap en enthousiasme onthaald in Jeruzalem. Palmtakken en lofgezang omringen Hem: Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren! Toch bleek Hij een andere Koning te zijn dan de mensen gedacht hadden. Jeruzalem is voor Hem niet een paleis waar een troon wacht; Jeruzalem is het heiligdom waar Hij zelf Priester en Offerlam tegelijk zal zijn. Voor de zonde van de wereld moet geboet worden. Hij biedt zich daarvoor aan. Dat is pure liefde. In de Stille Week gaan we steeds stiller worden, om te letten op Hem en te schuilen bij Hem. En vervolgens gaan wij met Pasen vieren dat het Offer is aangenomen en het eeuwige, onvergankelijke leven beschikbaar is voor ieder die zich aan de Levensvorst verliest.

Gezegende feestdagen toegewenst, ook namens het gezin,

uw ds. J. Boom