Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 10 mei

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur Uitzending via kerkomroep.nl


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.6:9. Midden-/bovenbouw: Ps.31:5


Bijdragen:

Wilt u aan kerk en diaconie uw gaven schenken, gebruik dan de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79

Diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Van harte aanbevolen.


Verantwoording:

Ontvangen tijdens het bezorgen van de usb-sticks: € 25 voor de kerk en € 25 voor de diaconie. Aan de pastorie werd € 20 bezorgd voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Bezinningmoment / avondgebed, woensdag vanaf 19.15 uur

Te beluisteren via kerkomroep.nl


Kerk doordeweeks


Verzoeknummers:

De organisten van onze gemeente nodigen iedereen uit om verzoeknummers in te dienen: psalmen en liederen die zij kunnen spelen, opnemen en vervolgens via kerkomroep uitzenden. Er zijn veel geliefde geestelijke liederen; voor de luisteraars is het inspirerend om ernaar te luisteren en voor de organisten op ze te spelen. U kunt uw voorkeur doorgeven via tel. nr. 06 18 42 29 88 (A. Colijn).


Tenslotte

Nu ik dit schrijf, is het bevrijdingsdag. Ook al is onze vrijheid op dit moment wat kleiner dan normaal… misschien laat ons dat des te meer de last van onvrijheid beseffen. Tegelijk is blijvende bezinning nodig op wat werkelijke vrijheid is. Te snel is de gedachte: vrijheid is alles zeggen en doen waar je zelf zin in hebt. Wat dat uitwerkt, hebben we in de westerse cultuur vanaf de jaren ‘60 zien gebeuren. Als het gaat om vrijheid, biedt de Bijbel zoveel waardevolle gedachten. Zonder God is elke ‘vrijheid’ niet anders dan slavernij: slaaf van je ego, slaaf van de begeerten, slaaf van de wereldse zaken. De kerkhervormer Maarten Luther heeft de onvergetelijke woorden nagelaten: Een christen is een vrij heer over alle dingen en niemands onderdaan én een christen is een dienstbare knecht van alle dingen en ieders onderdaan. Dat heeft Luther ontleend aan de Bijbel: door Christus bevrijd van de zonde en de wet (wat heeft Hij daarvoor moeten lijden…!), word je net als Christus dienaar van God en de medemens. Laten we bidden dat de Kerk dit mag uitstralen naar buiten toe.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom