Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 10 november

9.30 uur ds. C. Hendriks, Ede

14.30 uur ds. C. Bos, Benschop


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk


Oppas:

Mw. Van der Giessen, Nina Boom en Annette Timmermans


Orgel:

’s morgens dhr. C. van Veen en ‘s middags dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

’s morgens en ’s middags dhr. T. de Roon, 0162-323179


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.62:4. Midden-/bovenbouw: Ps.119:37


Lied voor de dienst:

‘s morgens Weerklank lied 597:4, 5 en ‘s middags Weerklank Psalm 128:1


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens de collecte naar de zondagsschool.


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 10 voor de kerk en € 25 voor het jeugdwerk.


Kerk doordeweeks


Jubileum Excelsior:

De christelijke gemengde zangvereniging Excelsior mag dit jaar een belangrijke mijlpaal bereiken: het koor bestaat 100 jaar! Ter gelegenheid hiervan vindt een jubileumconcert plaats op zaterdag 9 november a.s. Naast Excelsior zullen op deze avond ook de ‘Oosterhoutse Nachtegalen’ optreden. De avond begint om 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur) en wordt gehouden in de Hervormde Kerk. Kaarten voor dit feestelijke concert zijn te verkrijgen bij Annie Heijblom (322342), Annette Timmermans (0650512229) of Bert Faro (312445) à €7,50. Iedereen is van harte welkom.


Tenslotte


Excelsior:

Al 100 jaar zien gemeenteleden elke week weer uit naar de maandagavond: Kooravond! We willen de chr. gem. zangvereniging Excelsior van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum. Ik heb wat zitten nadenken over de naam Excelsior. Vanuit mijn ‘vorige leven’ als docent Latijn weet ik dat het zoiets betekent als ‘hoger’. Waarom heet een koor zo? Misschien omdat je merkt dat je elke week weer een hogere mate van beheersing van de muziek bereikt? Of zou de naam een belijdenis zijn: al wat wij zingen, wijst naar Hoger: wij zingen de lof van de Allerhoogste! We bidden dat Excelsior dat nog jarenlang mag doen. Goede gedenkdagen toegewenst.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom