Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 10 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. D.A. Burggraaf, ’s Grevelduin-Capelle

Zondagsschool ‘Laat de kinderen tot Mij komen’:

Aankomende zondag 10 september starten we weer met de zondagsschool. Net voor de preek gaan we naar de Ark, om daar te luisteren naar een bijbelverhaal en nog meer. Er volgt een uitnodiging in de brievenbus, maar ook zonder uitnodiging van harte welkom! Voor iedereen vanaf 5 jaar t/m 11(groep 8). Komen jullie ook? Groetjes Koenraad, Gert-Jan en Marloes

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Oppas:

Liz van Dongen

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.19:1 en bovenbouw Ps. 37:2

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen €50 voor de kerk. Dank daarvoor.

Felicitatiedienst:

De opbrengst van de felicitatiedienst over de periode 28 maart t/m 4 september 2023 is € 225,95. Allen hartelijk dank voor uw gaven!

Kerk doordeweeks

Seniorenmiddag:

Op dinsdag 12 september willen we voor de eerste keer weer bij elkaar komen. Deze middagen zijn bijna altijd op de tweede dinsdag middag in de maand. Wij beginnen om 14.00 uur in De Ark. In het bijzonder willen we onze gemeenteleden die zich tot de senioren mogen rekenen en nog aarzelen, uitnodigen om deze middagen te bezoeken. U zult er een warme ontvangst vinden. Deze middagen zijn voor eenieder. We heten u allen hartelijk welkom om een keer in de maand samen te kunnen zijn. Als u problemen heeft met vervoer, kunt u bellen naar Jaap Verduijn, 0162-321613. Hartelijke groet en graag tot ziens op 12 september.

Catechese:

De basiscatechese voor de kinderen van 9-11/12 jaar begint op dinsdag 3 oktober om 19.00 uur in De Ark. De jongeren van 12 jaar en ouder doen mee met de groep van de Chr. Ger. Kerk en krijgen catechese van dhr. Molenaar. Voor jullie volgt nog verdere informatie.

Belijdenis:

Aanmeldingen voor de belijdeniscatechese, om in het voorjaar van 2024 belijdenis van het geloof af te leggen, zijn hartelijk welkom. Hoe oud of jong je ook bent: is de Heere Jezus het niet waard om openlijk te belijden dat Hij je Heiland is, en zo de toegang te krijgen tot een van de meest kostbare dingen: de viering van het Heilig Avondmaal? Een berichtje aan ouderling Timmermans of mij is voldoende om erover in gesprek te gaan.

Tenslotte

Nu het gewone leven voor velen weer op gang gekomen is, zijn we dankbaar dat God op zondag week aan weer het Woord liet bedienen en ook naar het nieuwe seizoen weer zoveel geeft. Bent u ook dankbaar voor de gemeente, om daar in verbondenheid met elkaar Zijn grote daden in Christus te gedenken? We mogen er door Zijn woorden groeien in geloof en liefde. Op zondag 17 september zal het Heilig Avondmaal weer bediend worden in het midden van de gemeente. Daarop gaan we ons voorbereiden, in de dienst van a.s. zondag en de week die daarop volgt. We doen dat aan de hand van Gods woorden uit het boek Richteren. Graag tot aanstaande zondag, als één- en andermaal de klok zal luiden als hoorbaar t

Ook namens Marry en de kinderen een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom