Dagelijks woord
Beleidsdocumenten

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 11 augustus

9.30 uur ds. C. Bos, Benschop

18:30 uur ds. J. B. Kamp, Heteren

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Oppas:

Christianne de Roon, Sam Zwart, Marline Boom

Orgel:

’s morgens en ‘s avonds dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

’s morgens en ’s avonds dhr. J. Konings, 0162-319644

Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.24:1. Midden-/bovenbouw: Ps.24:1

Kerk doordeweeks

Startdag:

Gemeenteleden, na de zomervakantie staat al vrij snel de startdag weer op de kalender. Deze wordt gehouden op zaterdag 21 september a.s. Dit jaar hebben we een programma gemaakt voor jong en oud. Onder voorbehoud ziet de dag er als volgt uit. Om 13.30 uur starten we met elkaar in de Ark en daarna hopen we met elkaar naar het leerlooierij-museum in Dongen te gaan. Hier is, onder begeleiding van een gids, van alles te leren en te ontdekken. Als afsluiting staat er weer een frietkraam klaar om ons te voorzien van een warme maaltijd. Rond 19.30 uur verwachten we klaar te zijn. U wordt op de hoogte gebracht van het definitieve programma. Als gemeente willen het winterseizoen op deze ontspannen manier openen. U komt toch ook? Achter in de kerk liggen de bekende inschrijfformulieren. Graag zien wij uw naam daarop terug en kunnen we rekenen op een grote opkomst. Namens de startdagcommissie, Gerben ‘t Hooft

Winterfair 2019:

Zo maar, midden in de zomervakantie, vragen we uw en jullie aandacht voor de komende Winterfair op zaterdag 23 november aanstaande. We zijn als initiatiefgroep al een poosje bezig er weer een gevarieerde markt van te maken. Iedereen die betrokken is bij de voorbereiding heeft er reuze zin in en kijkt er naar uit. U en jullie toch ook?

O ja, nog één ding. We kunnen best nog wat hulp gebruiken.

Donderdag 5 september aanstaande is er om 19.30 uur in De Ark een bijeenkomst van de initiatiefgroep Winterfair om de organisatie verder en concreter voor te bereiden. Van harte uitgenodigd en welkom! Laat in ieder geval even weten of je erbij wilt en kunt zijn.

Voor aanmelding en andere vragen kunnen u en jij gewoon even bellen met 0183-302222.

Laten we met elkaar vertrouwen op, werken aan, en bidden voor een goede en gezegende voorbereiding van de Winterfair 2019. Jan & Nelleke van der Giessen

Bezinningsavond:

Graag verwijzen we u naar het bericht (achterin dit kerkblad) over de bezinningsavond die gehouden zal worden op 29 oktober in onze gemeente. Wie hem nu al in de agenda zet, wordt er straks niet door verrast en kan uitzien naar een mooie avond.

Tenslotte

Afgelopen zondag klonk de oproep ‘Kom, laat ons terugkeren naar de HEERE….’ Dat is een oproep die we, ook in vakantietijd, niet naast ons neer kunnen leggen. Ik hoop van harte dat de vakantietijd naast een tijd van ontspanning ook een tijd van bezinning mag zijn (en die twee sluiten elkaar niet uit…!). Ter overdenking hier het gedicht ‘Bekering’ van de dichter Gerrit Achterberg (1905-1962):

Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Here Jezus:
Tussen ons en den Vader; naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.

Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt, God, een witte naam genoemd
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.

En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

Een hartelijke en zomerse groet van mijn vrouw Marry, onze dochters Marline, Leanne en Nina en van

uw ds. J. Boom