Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 11 juli

9.30 uur ds. L. Wüllschleger, Harderwijk

18.30 uur ds. J. Boom

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba

Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomermaanden in de diensten bij ons. Misschien zullen jullie ook op andere plaatsen in het binnen- of buitenland naar de kerk gaan. Dat is mooi: overal op de wereld is het zondag en overal zijn mensen die naar de stem van Jezus luisteren. Het is goed om hen te ontmoeten en samen God te prijzen.


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 0162-323179


Oppas:

Annette Timmermans en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps. 146:3


Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Verder mag u geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Tenslotte

Het volgende nummer van dit kerkblad verschijnt over drie weken. Onze vakantie is dan al begonnen. Ik ben vrij van 22 juli t/m 11 augustus en zal in die periode zo nodig vervangen worden door een van de voorgangers uit de naburige gemeenten. We hopen als gezin een aantal dagen in het buitenland door te brengen, maar in deze tijden is het allemaal met meer onzekerheid omgeven dan ooit: De ontwikkelingen rondom corona laten zich moeilijk voorspellen. Iedereen die thuisblijft wensen we, vooral ook in moeilijke en moeizame omstandigheden, een goede, rustige zomertijd toe. Voor wie ook op weg gaan: laat een stukje afstand van het ‘gewone’ je goed doen. Een goede reis gewenst. Uiteindelijk reizen wij allemaal. We zijn op weg naar een eeuwige bestemming. Laat de Heere onze Leidsman zijn en het werk van de Heere Jezus onze verzekering. Bij Hem wordt de ware rust gevonden, hetzij thuis, hetzij onderweg.

Een hartelijke groet ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom