Dagelijks woord

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op woensdag 11 maart, biddag voor gewas en arbeid

14.30 uur Kinderdienst met ds. Ester, ds. Boom en mw. De Bruin, Gereformeerde Kerk (Vaartweg)

19.30 uur ds. J. Boom


Collecte:

1. Biddagcollecte voor de kerk


Oppas:

In de middagdienst is er oppas voor de allerjongsten


Orgel:

‘s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

’s middags fam. Boom, 0162-312264 en ’s avonds dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Kinderdienst:

Voor alle kinderen met hun (groot)ouders en alle andere mensen die ooit kind zijn geweest, is er op biddag een kerkdienst, die gericht is op de kinderen. Het thema is: Vraag gerust! en het zal gaan over de bekende woorden van de Heere Jezus: Bid… zoek… klop…! Dat is een opdracht. Maar weet je wat zo bijzonder is? Er staat steeds een belofte bij. Weet je welke? Kom maar op woensdag 11 maart om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg, dan kom je er meer over te weten. Zo leer je steeds beter hoe mooi en goed het is om te bidden.


Zendingsdag:

Zaterdag 14 maart 2020: GZB-dag! Thema: Geef het door! Locatie: Midden Nederland Hallen, Thorbeckelaan 123, 3771 ED Barneveld.


Tenslotte

Ook namens de dames een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom