Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 11 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

Zondagsschool:

De kinderen zijn deze zomermaanden bij ons in de kerk.

Zondag 25 september willen we weer starten met zondagsschool onder de dienst. Iedereen vanaf 5 jaar t/m ongeveer 11 is van harte welkom! Verdere informatie en uitnodigingen volgen binnenkort. Hartelijke groet, de leiding.

Orgel:

‘s morgens br. Cees van Veen en ’s avonds br. Ad Colijn

Kerkauto:

dhr. Tim de Roon, 0162-323179

Oppas:

Liz van Dongen

Psalmen leren:

Onder- en bovenbouw: Ps.43:4

Collecten:

1. Diaconie

2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Dank daarvoor.

Kerk doordeweeks

Censura morum:

Voor wie in gesprek wil gaan over eventuele belemmeringen om aan de avondmaalsviering op 18 september deel te nemen, is daartoe gelegenheid op maandag 12 september vanaf 19.00 uur in de consistorie. Ook kunt u contact opnemen met de predikant of een van de andere ambtsdragers.

Kerkenraad:

Op maandag 12 september komt de kerkenraad de eerste keer na de vakantie bijeen, om 19.30 uur. We vragen uw en jouw voorbede voor het werk dat de broeders mogen doen in Gods Koninkrijk.

Senioren:

Niet de senioren, maar de vrouwen van de vrouwenvereniging bijten de spits af dit seizoen. De dames komen deze week alweer bijeen. Maar volgende week is dan ook de beurt aan de senioren. Op dinsdag 13 september bent u allemaal weer van harte welkom om 14.00 uur in De Ark. Deze middagen worden een keer in de maand gehouden. Wij willen ook onze broeders en zusters die nog nooit geweest zijn, hartelijk uitnodigen om deze middagen vrijblijvend te bezoeken. Als u vervoer wilt kunt u bellen naar Jaap Verduijn, 0162-321613. We zien uit naar uw aanwezigheid!

Opening winterwerk / startdag:

Het weekend van zaterdag 24 en zondag 25 september staat in het teken van de opening van het winterwerk. Houd a.u.b. de zaterdagmiddag/avond vrij en weet je welkom bij de preekbespreking na de morgendienst op zondag. Meer informatie volgt snel.

Tenslotte

Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk, laat alles bij u in liefde gebeuren! En: beoefen de kunst van het luisteren! Allemaal aansporingen die klonken in de diensten van afgelopen zondag. Gelukkig worden zulke bijbelse opdrachten in de prediking ook toegelicht, zodat wij te weten komen wat ze betekenen en hoe ze in de praktijk gebracht kunnen worden. Hopelijk mogen we dat deze week, en al onze dagen, ook biddend doen. Ook aanstaande zondag wil de Heere ons weer het geestelijke voedsel aanreiken, zodat het ware geloof in leven blijft en opbloeit. En waar het ware geloof nog ontbreekt, dat daar een doorbraak komt, een overgave aan de Heiland die ons opwacht vol ontferming. Hij is het waard dat Hij de eerste plaats krijgt in ons leven.

Een hartelijke groet,  

uw ds. J. Boom