Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 3 maart

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

14.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s middags dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Janneke Kruijf en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.143:10 en bovenbouw Ps.22:3


Collecten:

1. Diaconie (Avondmaalscollecte, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Avondmaalscollecte:

De GZB-collecte is bestemd voor kerken in Centraal-Azië. Evangelisatie is in landen zoals Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan verboden, gemeenten worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die in de kerken worden gegeven. De Bijbelcursussen hebben een positieve invloed op de vele kleine huisgemeenten in Centraal-Azië. De GZB ondersteunt deze kerken met de ontwikkeling, vertaling en verspreiding van laagdrempelige Bijbelstudies, zodat gelovigen groeien in de diepte en nieuwe mensen tot geloof komen. Ook maakt de GZB hulpprojecten van christenen financieel mogelijk. Deze projecten bieden mogelijkheden om hun naasten de liefde van God te laten zien. Helpt u mee?


Abonnement 2024:

De kosten voor het abonnement op dit kerkblad bedragen dit jaar € 26,50. Wilt u dit z.s.m. overmaken naar het bovenstaande rekeningnummer van de diaconie? Bij voorbaat dank.


Kerk doordeweeks

Biddag met de kinderen:

Op woensdagmiddag 13 maart gaan we samen met alle kinderen luisteren naar de boodschap over ‘de goede Herder’. Dat past mooi bij de biddag: de dag waarop we extra aandacht besteden aan onze afhankelijkheid van God. Ons vertrouwen op Hem verwoorden wij in onze gebeden. We bidden voor alles waarvoor wij ons inzetten, in het besef dat Gods zegen nodig is over ons werk. Hij is de Herder die weet wat Zijn schapen nodig hebben. Op 13 maart komen we samen in de Gereformeerde Kerk aan de Vaartweg, aanvang 14:30 uur. Alle jongens en meisjes, met vrienden, vriendinnen en familieleden zijn hartelijk welkom.

Catechese:

De volgende bijeenkomst van de basiscatechese is op dinsdag 12 maart om 19.00 uur in De Ark. Tot ziens allemaal!

Paasontbijt & viering:

Op Tweede Paasdag (1 april 2024) willen wij met jullie vieren dat Jezus is opgestaan. Daarom wordt er ook dit jaar weer een heerlijk paasontbijt georganiseerd! Van jong tot oud nodigen wij jullie van harte uit om hieraan deel te nemen. Het ontbijt zal beginnen om 8.30 uur in De Ark en om 10.00 uur zal er aansluitend een kerkdienst zijn met het thema ‘Hou vol!’. Aan de dienst wordt medewerking verleend door tamboerijngroep Hadassa uit Sliedrecht.

Iedereen uit de gemeente kan zich voor het ontbijt inschrijven. Dit kan op verschillende manieren: Stuur ons een mail: paasteam.sgravenmoer@hotmail.com , via telefoon: 06-34877666 of op de inschrijflijst achter in de kerk/Ark. Voor het ontbijt zal een vrijwillige bijdrage van €3,- per persoon worden gevraagd. U kunt zich inschrijven t/m vrijdag 22 maart 2024.

Wanneer u niet naar het ontbijt kunt komen, bent u altijd van harte welkom in de kerkdienst. Nodig gerust jullie vrienden / vriendinnen / familie uit om ook naar deze dienst te komen. Wij hopen op deze manier met velen Pasen te kunnen vieren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Rebecca via bovenstaand mailadres.

Groetjes van het paasteam – Tim, Jennifer en Rebecca


Tenslotte

Ten overdenking voor het Avondmaal een gedeelte uit het werk van ds. C.H. Spurgeon:

Alle dingen zijn gereed… Het is Gods gewoonte alle dingen gereed te hebben, zowel voor zijn gasten als voor zijn schepselen. Nooit zult gij merken dat Hij te laat voor iets is. Als de gasten komen, dan is er geen drukte om de tafel in gereedheid te brengen en de spijzen toe te bereiden; neen, de Heere heeft over alles nagedacht, heeft in alles voorzien, en alle bijzonderheden geregeld. Gods gedachten zijn de onze vóór geweest, en dat zijn ook zijn daden, want Hij zegt niet: ‘Alle dingen zijn bedacht’, maar ‘Alle dingen zijn nu gereed.’ Jezus, het grote zoenoffer, is geslacht; de fontein tot onze reiniging is gevuld met bloed; de Heilige Geest is gegeven, het Woord waardoor wij onderwezen worden, is in onze handen, en het licht, dat de gewijde bladzijden moet bestralen is ons beloofd door de Heilige Geest.

Wat ons beloofd is moet ons aanmoedigen om tot Christus te komen; maar wat reeds geschonken ís, moet wel een onweerstaanbare aantrekkingskracht voor ons hebben. Alle dingen zijn door de Heilige Drie-eenheid reeds voltooid, eer wij nog komen en om genade roepen. Dit moest ons met een levende hoop bezielen als wij naderen tot de Heere. Kom, o zondaar, kom terstond: dit behoort u te bemoedigen, daar alles wat God te doen heeft ter uwer behoudenis, reeds gedaan is, eer er nog een enkele gedachte aan Hem in uw hart is opgekomen, en gij nog een voet verzet hebt om tot Hem te naderen. Als gij tot God komt, dan zijn alle dingen gereed om u te onthalen. De plaats van liefelijke rust en kalmte is u bereid. Alle dingen zijn gereed. Hoe vrij en gul wordt gij door Jehovah welkom geheten; hoe van harte begeert Hij, dat gij zult komen om aan de feestdis met Hem aan te zitten!

Een hartelijke groet een u en jullie allen,

uw ds. J. Boom