Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

 

 

Kerkgebouw, koster   Verenigingsgebouw “De Ark”
Kerkdijk 15   Zwaanstraat 4
5109 TL ‘s Gravenmoer   5109 TM  ‘s Gravenmoer
     
Contact  : De heer J.P. Faro   Contact  : Dhr. en Mw. Quirijns
Telefoon: (0162) 31 40 76   Telefoon: (0162) 31 89 48
E-mail    : koster@hervormdsgravenmoer.nl   E-mail    : deark@hervormsgravenmoer.nl
     
     
Predikant   Scriba
Ds. J. Boom   De heer P. van Halteren
Hoofdstraat 2   Giraffestraat 4
5109 AC  ‘s Gravenmoer   4817 BV  Breda
Telefoon: (0162) 31 22 64   Telefoon: (076) 521 53 27
E-mail    : predikant@hervormdsgravenmoer.nl   E-mail    : scriba@hervormdsgravenmoer.nl
     
Nieuwsbrief    
De heer J. van der Giessen
Acacialaan 19
4254 GC Sleeuwijk
Telefoon: (0183) 30 22 22
E-mail: nieuwsbrief@hervormdsgravenmoer.nl
           
     
     
Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer   Diaconie Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer
Rabobank NL84 RABO 033 420 11 79   Rabobank NL02 RABO 033 422 51 59
ING-bank NL12 INGB 000 107 50 49