Kerkgebouw, koster   

Kerkdijk 15        

5109 TL ’s Gravenmoer

Contact  : De heer J.P. Faro        

Telefoon: (0162) 31 40 76           

E-mail: koster@hervormdsgravenmoer.nl

Verenigingsgebouw “De Ark”

Zwaanstraat 4

5109 TM  ’s Gravenmoer

Contact  : Dhr. en Mw. Quirijns

Telefoon: (0162) 31 89 48

E-mail: deark@hervormdsgravenmoer.nl

Predikant

Ds. J. Boom       

Lange Veertel 75 

5109 BE  ’s Gravenmoer             

Telefoon: (0162) 31 22 64           

E-mail: predikant@hervormdsgravenmoer.nl

Scriba

De heer P. van Halteren

Giraffestraat 4

4817 BV  Breda

Telefoon: (076) 521 53 27

E-mail: scriba@hervormdsgravenmoer.nl

Nieuwsbrief

E-mail: nieuwsbrief@hervormdsgravenmoer.nl

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer

Rabobank NL84 RABO 033 420 11 79

ING-bank NL12 INGB 000 107 50 49

KVK-nummer 76357929

Diaconie Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer

Rabobank NL02 RABO 033 422 51 59

KVK-nummer 76349640