Dagelijks woord

De kerkenraad heeft besloten om, binnen de gegeven mogelijkheden, in de maanden juli en augustus 2020 om 9.30 uur morgendiensten te houden in het kerkgebouw.

In de maanden juli en augustus 2020 is er vanaf 14.30 uur een dienst te beluisteren via kerkomroep.nl   

De kerkenraad heeft voor de organisatie rond de morgendiensten in juli en augustus 2020 een voorgeschreven Gebruiksplan opgesteld en vastgesteld.

Belangrijke aandachtspunten voor het bijwonen van de morgendiensten zijn:

  • dat bezoekers van de dienst zich voorafgaand aan de dienst tussen maandagmorgen 9.00 uur en vrijdagavond 20.00 uur verplicht aan dienen te melden via de link op welkomstpagina van de website of via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren, telefoon 076-521 53 27;
  • de reservering staat open vanaf de maandagmorgen 9.00 uur tot vrijdagavond 20:00 uur in de week voorafgaand aan de Eredienst op de zondag.
  • dat degenen die zich hebben aangemeld voor de dienst op zaterdag voorafgaand aan de dienst bericht ontvangen of er plaats beschikbaar is;
  • dat er coördinatoren worden aangesteld voor het welkom heten van de bezoekers en begeleiden van de bezoekers naar hun plaats(en)
  • dat vóór het betreden van de kerk de bekende gezondheidsvragen worden gesteld en bij een ja op één of meer van de vragen geen toegang mogelijk is;
  • dat de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen;
  • dat er geen samenzang zal zijn.

Voor meer informatie verwijzen we u en jou naar het Gebruiksplan dat u en jij kunnen vinden en downloaden via onderstaande link:

Gebruiksplan

U kunt het gebruiksplan ook opvragen via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren, telefoon 076-521 53 27

De kerkenraad