De kerkenraad heeft voor de organisatie rond de morgen- en avonddiensten een voorgeschreven Gebruiksplan opgesteld en vastgesteld.

Belangrijke aandachtspunten voor het bijwonen van de diensten zijn:

  • dat bezoekers van de diensten zich voorafgaand aan de diensten tussen maandagmorgen 9.00 uur en vrijdagavond 20.00 uur voorgeschreven, in verband met de registratieverplichting voor iedere dienst aan dienen te melden via de link op welkomstpagina van de website of via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren, telefoon 076-521 53 27;
  • de reservering staat open vanaf de maandagmorgen 9.00 uur tot vrijdagavond 20:00 uur in de week voorafgaand aan de Erediensten op zondag.
  • dat degenen die zich hebben aangemeld voor de diensten uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan de diensten bericht ontvangen of er plaats beschikbaar is;
  • dat er coördinatoren zijn aangesteld voor het welkom heten van de bezoekers en begeleiden van de bezoekers naar hun plaats(en)
  • dat vóór het betreden van de kerk de bekende gezondheidsvragen worden gesteld en bij een ja op één of meer van de vragen geen toegang mogelijk is;
  • dat de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen;
  • dat er geen samenzang zal zijn.

Voor meer informatie verwijzen we u en jou naar het Gebruiksplan dat u en jij kunnen vinden en downloaden via onderstaande link:

Gebruiksplan

U kunt het gebruiksplan ook opvragen via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren, telefoon 076-521 53 27

De kerkenraad