De kerkenraad heeft voor de organisatie rond de morgen- en avonddiensten en het gebruik van de Ark een voorgeschreven Gebruiksplan opgesteld en vastgesteld.

Belangrijke aandachtspunten voor het bijwonen van de diensten zijn:

 • dat reservering voor de kerkdiensten niet meer nodig is;
 • dat degenen die zich hebben aangemeld voor de diensten uiterlijk de zaterdag voorafgaand aan de diensten bericht ontvangen;
 • dat de anderhalve meter afstand is gewijzigd in het dringend advies: zorg voor gepaste afstand;
 • dat aanmelden voor de diensten via de website mogelijk is waarbij kan worden aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een plaats aar de anderhalve meter afstand kan worden gewaarborgd;
 • dat placering van toepassing blijft: kerkgangers hebben een vaste zitplaats en verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst;
 • dat het coronatoegangsbewijs (CTB) niet van toepassing is op kerkdiensten;
 • dat de basisregels onverminderd van belang blijven omdat het coronavirus niet weg is:
  • handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • thuisblijven en testen bij klachten;

Voor meer informatie verwijzen we u en jou naar het Gebruiksplan dat u en jij kunnen vinden en downloaden via onderstaande link:

Gebruiksplan

U kunt het gebruiksplan ook opvragen via de scriba, de heer P.A.M. van Halteren, telefoon 076-521 53 27

De kerkenraad