Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

 

Zangvereniging ‘Excelsior’

De Christelijk gemengde zangvereniging ‘Excelsior’ is in 1919 opgericht. Elke maandagavond wordt er gerepeteerd voor verschillende optredens door het jaar heen. De repetities worden gehouden in verenigingsgebouw ‘De Ark’ en beginnen om 20.00 uur. Heeft u zin om elke week een keer te zingen, neem dan contact op met de voorzitter.

Dhr. A. van Iersel
Alsemhof 26
4907 AN  Oosterhout
tel. (0162) 432695

 

Bibliotheek

In de gang op de begane grond in het verenigingsgebouw ‘De Ark’ staat een boekenkast voor gemeenteleden. Hier kunt u vrijblijvend boeken lenen. Er is gelegenheid om boeken te lenen tijdens de contactmiddagen, tijdens de bijeenkomsten van vrouwenvereniging Lydia en na afloop van de koffie-inloop-morgens van 11.30 – 12.00 uur .
Contactpersoon is Mevrouw M.L. Boom-van der Pol, tel. (0162) 31 22 64.

 

Zorgcentrum ‘Elzenhoven’

‘Elzenhoven’ is een verzorgingstehuis waar ouderen wonen en verzorgd worden.
Elke zaterdagavond om 19.00 uur vindt er een weeksluiting plaats in de aula. Deze worden verzorgd door de predikanten van de Hervormde gemeenten van Sprang, ’s Grevelduin-Capelle en Vrijhoeve-Capelle, Loon op Zand, ’s Gravenmoer en Waspik, de Gereformeerde kerken te Sprang-Capelle en ’s Gravenmoer en de Christelijk Gereformeerde Kerk te ‘s Gravenmoer. Jaarlijks overleggen de predikanten met de locatiemanager. Het pastoraat aan de bewoners vindt voornamelijk plaats door en vanuit de kerken waartoe de bewoners behoren.
Contactpersoon vanuit onze gemeente van zorgcentrum ‘Elzenhoven’ is Dhr. A. Rosenbrand tel. (0162) 32 09 91.

Andere verzorgingshuizen zijn:

  • ’s Gravenhoven’ in ’s Gravenmoer
  • de ‘Stroming’ in Waspik
  • de ‘Volkaert’ in Dongen
  • ‘De Riethorst’ in Kaatsheuvel.