Zangvereniging ‘Excelsior’

De Christelijk gemengde zangvereniging ‘Excelsior’ is in 1919 opgericht. Elke maandagavond wordt er gerepeteerd voor verschillende optredens door het jaar heen. De repetities worden gehouden in verenigingsgebouw ‘De Ark’ en beginnen om 20.00 uur. Heeft u zin om elke week een keer te zingen, neem dan contact op met de voorzitter.

Dhr. A. van Iersel
Alsemhof 26
4907 AN  Oosterhout
tel. (0162) 432695

 


Bibliotheek

In het verenigingsgebouw “De Ark’ is een boekenkast voor gemeenteleden. Hier kunt u vrijblijvend boeken lenen. Er is gelegenheid om boeken te lenen tijdens de contactmiddagen, tijdens de bijeenkomsten van vrouwenvereniging Lydia en na afloop van de koffie-inloop-morgens van 11.30 – 12.00 uur .
Contactpersoon is Mevrouw M.L. Boom-van der Pol, tel. (0162) 31 22 64.

Boekencatalogus (versie: september 2019)

 


Zorgcentrum ‘Elzenhoven’

‘Elzenhoven’ is een verzorgingstehuis waar ouderen wonen en verzorgd worden.
Elke zaterdagavond om 19.00 uur vindt er een weeksluiting plaats in de aula. Deze worden verzorgd door de predikanten van de Hervormde gemeenten van Sprang, ’s Grevelduin-Capelle en Vrijhoeve-Capelle, Loon op Zand, ’s Gravenmoer en Waspik, de Gereformeerde kerken te Sprang-Capelle en ’s Gravenmoer en de Christelijk Gereformeerde Kerk te ‘s Gravenmoer. Jaarlijks overleggen de predikanten met de locatiemanager. Het pastoraat aan de bewoners vindt voornamelijk plaats door en vanuit de kerken waartoe de bewoners behoren.
Contactpersoon vanuit onze gemeente van zorgcentrum ‘Elzenhoven’ is Dhr. A. Rosenbrand tel. (0162) 32 09 91.

Andere verzorgingshuizen zijn:

  • ’s Gravenhoven’ in ’s Gravenmoer
  • de ‘Stroming’ in Waspik
  • de ‘Volkaert’ in Dongen
  • ‘De Riethorst’ in Kaatsheuvel.