Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 februari

9.30 uur ds. J. Boom

14.30 uur ds. J. Brouwer (Veen) in De Ark


Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s morgens dhr. G.J. Netten en ’s middags dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.25:6, bovenbouw Ps.145:3


Collecten:

1. Diaconie (HGJB, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Collecte HGJB:

We willen onze kinderen en jongeren bij Christus brengen. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met God te leven. Dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we voor de HGJB.

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen, organiseert de HGJB ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de HGJB-Kerstconferentie en de HGJB-TienerTour. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun leefwereld.

Bid mee voor het werk van de HGJB onder kinderen, tieners en jongeren. Dat de jongerenorganisatie de leiding van God mag ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk van de HGJB ondersteunen met een bijdrage aan de collecte aanstaande zondag. Meer informatie over de HGJB vindt u op HGJB.nl


Kerk doordeweeks

Abonnement: 

De kosten van het abonnement op dit kerkblad bedragen €26,50 voor het jaar 2023. We verzoeken u dit bedrag z.s.m. over te maken op het rekeningnummer van de diaconie dat u hierboven vindt.
Hartelijk dank, de diaconie.

Kerkenraad:

Op maandag 6 februari vergadert de kerkenraad om 19.30 uur in De Ark. Wilt u aan het werk van de broeders in uw gebeden denken?

Catechese:

Aanstaande dinsdag 7 februari hoop ik catechisanten van 9-11 jaar en 16+ weer te ontmoeten in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot dan!

Vrouwenvereniging Lydia – Erwtensoepmaaltijd:

Na 3 jaar corona willen we weer een erwtensoepavond organiseren. Het is heel fijn dat dat weer kan. Tevens een mooi moment om elkaar weer eens te ontmoeten op een ontspannen manier. Ook als er iemand is die geen erwtensoep lust, daar koken we graag een ander soepje voor! Iedereen is welkom op woensdag 15 februari, We verwachten je dan vanaf 17.00 uur in De Ark. Je kunt je opgeven bij Adri van Eersel 0162-692430. Tevens ligt er een intekenlijst op de stenen tafel achter in de kerk en in De Ark. We hopen op een mooie opkomst. Tot ziens. Maaike Quirijns 0162-318948.

Biddag:

Voor alle kinderen wordt op biddag, woensdag 8 maart, om 14.30 uur een kinderdienst georganiseerd. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Ook jullie vrienden en vriendinnen, ouders, opa of oma zijn van harte welkom. Want… hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Zet het maar vast in je agenda!


Tenslotte

Afgelopen zondag hebben wij geluisterd naar 1 Timotheüs 3. Hoe goed het is om de Heere God te dienen. In de eerste plaats persoonlijk, en als lid van de gemeente. Maar ook als ouderling(-kerkrentmeester) of diaken. Aanstaande zondag wil ik nog een gedeelte lezen uit de 1e Brief aan Timotheüs. Dat gedeelte gaat ook over de gang van zaken in de gemeente van God. Ik wil speciaal ingaan op vragen rondom man, vrouw en ambt. Er zijn nogal wat christenen tegenwoordig die voor man én vrouw een taak zien weggelegd als ouderling of diaken. Anderen vinden juist dat het ambt alleen is voorbehouden aan mannen. Waarop zijn zulke opvattingen gebaseerd? Wat zegt het Evangelie? Wat betekent het werk van de Heere Jezus Christus voor ons man- en vrouw-zijn? Graag ontmoeten we elkaar weer in het huis van gebed. Ook in de middag, als ds. Brouwer voorgaat in de dienst in De Ark. Het is goed om van verschillende kanten positieve ervaringen te horen van gemeenteleden over het samenkomen in De Ark. Wees welkom allemaal. Gods dag duurt langer dan een paar uur…

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 29 januari

9.30 uur ds. J. Boom, herbevestiging ambtsdragers

14.30 uur ds. J.P. Lensen, Poederoijen (in De Ark)

Zondagsschool:

De kinderen gaan tijdens het zingen voor de preek naar de zondagsschool.

Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s middags dhr. G.J. Netten

Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731

Oppas:

Gerjanne Zwart

Psalmen leren:

Onderbouw Ps.25:6a, bovenbouw Ps.86:3

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Leerstoelfonds (opleiding predikanten)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Ontvangen tijdens bezoekwerk € 10 en € 20 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

Zondagsschool:

Wij mogen met z’n allen terugkijken op een mooi en fijn Kinderkerstfeest. We hebben het volgende mogen ontvangen: € 105 via de bus op de stenen tafel; € 200 via de collecte tijdens ons Kinderkerstfeest; € 10 mochten we ontvangen via Sjaak Faro; ook kregen wij dit jaar weer de mandarijnen en sinaasappelen geschonken door familie Van Veen. Wij zijn u allen ontzettend dankbaar, en blij met deze geweldige steun vanuit de gemeente. Groeten, de leiding van Zondagsschool Het Mosterdzaadje.

Kerkbalans:

Vanaf volgende week worden de formulieren van de actie Kerkbalans weer opgehaald. Draagt u ook dit jaar weer bij aan uw kerk? En jullie… als je 18 geworden bent mag je stemmen, maar je krijgt ook een brief van Kerkbalans. Help jij ook mee aan het voortbestaan van een kerk, een plek waar je kunt samenkomen op blijde en droevige momenten? Zie je de waarde van de boodschap van Jezus jou en voor alle mensen? Dan mag je er ook aan bijdragen dat deze boodschap in de toekomst verteld blijft worden. Laten we ook in het geven van onze gaven de Heere mee laten kijken en onze keuzes maken voor Zijn aangezicht.

Kerk doordeweeks

Catechese:

Afgelopen dinsdag hebben we met de 9-11-jarigen nagedacht over ‘Je leven is van God’. Het maakt veel uit of we dat geloven of niet. Met de 16+ groep hebben we weer een gedeelte uit de Bijbel gelezen en besproken. Deze keer was dat Genesis 3, het hoofdstuk waarin wij lezen wat er misgegaan is in de relatie tussen God onze Schepper en ons als mensen. De Heere Jezus is gekomen om dat te herstellen. Gelukkig is degene die op Hem vertrouwt. De catechisanten van 9-11 jaar en 16+ hoop ik weer te ontmoeten op dinsdag 7 februari a.s. in De Ark. De 9-11-jarigen om 18.45 uur en 16+ om 20.00 uur. Tot dan!

Potgrondactie:

De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

Hoe werkt het? U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl en bij ondergetekende kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 18 maart 2023 van 10:00 tot 14:00 uur worden afgehaald. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor zes euro geeft u al iemand een eigen Bijbel. Henk Hensen, Lange Veertel 80, 5109 BH  ’s Gravenmoer, henk.hensen@outlook.com

Tenslotte

Aanstaande zondag hopen de broeders S. Faro en W. Timmermans opnieuw hun ja-woord uit te spreken in het midden van de gemeente. Daarmee bevestigen zij hun bereidheid om in Gods gemeente medewerkers te zijn. Het is een gave van God aan de gemeente dat onze broeders een nieuwe termijn mogen ingaan. Hij is de God die er ook de krachten voor wil geven. De taken die wachten vragen inzet, tijd, energie en geduld en nog zoveel meer. En daarvoor wil de Heere Zijn Geest geven, die ons leert om met blijdschap en volharding Hem te dienen. We wensen de broeders met hun geliefden Gods rijke zegen toe.

Namens Marry hartelijk dank voor alle felicitaties rond haar verjaardag! Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom