Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 23 juni

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerjanne Zwart en Nina Boom


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.72:10 en bovenbouw Ps.130:2


Collecten:

1. Diaconie (Heilig Avondmaalscollecte, zie hieronder)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Avondmaalscollecte:

De collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor kerken in Centraal-Azië. Evangelisatie is in landen zoals Kazachstan, Kirgizië en Turkmenistan verboden, gemeenten worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die in de kerken worden gegeven. De Bijbelcursussen hebben een positieve invloed op de vele kleine huisgemeenten in Centraal-Azië. De GZB ondersteunt deze kerken met de ontwikkeling, vertaling en verspreiding van laagdrempelige Bijbelstudies, zodat gelovigen groeien in de diepte en nieuwe mensen tot geloof komen. Ook maakt de GZB hulpprojecten van christenen financieel mogelijk. Deze projecten bieden mogelijkheden om hun naasten de liefde van God te laten zien. Helpt u mee?


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 en € 30 voor de kerk. Hartelijk dank.


Tenslotte

Zondag staat de avondmaalstafel gereed. De boodschap die ervan uitgaat, is: alle dingen zijn gereed. En dat wil veel méér zeggen dan dat er brood en wijn genoeg is. Het wil bovenal zeggen dat het werk van de Heere Jezus Christus volbracht is. Wat Hij volbracht, is voor zondaren genoeg om zalig te worden. Er hoeft niets bij. Wie dorst heeft mag komen, en wie honger heeft, zal Hij verzadigen. Zijn liefde, die sterker is dan de dood, heeft de kracht om onze innerlijke honger en dorst te stillen. Laten we biddend om de Heilige Geest de zondag tegemoet leven.

We wensen de broeders en zusters van de Chr. Ger. Kerk Gods rijke zegen toe nu zij in de persoon van ds. A. Mak een nieuwe herder en leraar mogen ontvangen. Dat het werk van ds. Mak in dienst van Gods Koninkrijk de gemeente en het dorp ten goede zal komen.

Een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 16 juni

9.30 uur ds. W. van der Wind, Vlagtwedde (Voorbereiding Heilig Avondmaal)

18.30 uur ds. J. Noordam, Nieuwendijk


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. A. Colijn en ’s avonds dhr. C. van Veen


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Annette Timmermans en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.68:10 en bovenbouw Ps.146:4


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk (onderhoud gebouwen)

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Kerk doordeweeks

Koffie-inloop:

Op dinsdag 18 juni is er een koffie-inloopmorgen in de zaal van de Chr. Ger. Kerk aan het dorpsplein. Iedereen is van harte welkom tussen 10.00 en 11.30 uur. Breng ook gerust familie, vrienden of buren mee. Graag tot ziens.

Censura morum:

Voorafgaand aan het Heilig Avondmaal is er gelegenheid om in gesprek te gaan over zaken die een vrijmoedige en gezegende deelname aan het sacrament in de weg kunnen staan. Een bericht aan een van de ambtsdragers is voldoende om, met de hulp van de Heilige Geest, hindernissen op te ruimen.


Tenslotte

Twee weken geleden mocht ik preken over Joh.16, waar de Heere Jezus spreekt over ‘de Geest van de waarheid’. We werden gewezen op het werk van de Heilige Geest in ons, waardoor God ons overtuigt dat Jezus de waarheid is, voor mensen die gemakkelijk door leugen in beslag genomen worden. De diepe overtuiging van de waarheid van Gods Woord, van Wet en Evangelie, is wezenlijk voor het geloof. De Heere belooft dat Hijzelf die overtuiging in ons vormt, als een innerlijke bron waaruit al het andere in ons leven gevoed wordt. Zo gaat de waarheid ook handen en voeten krijgen. Daarover gaan we zondag horen in de voorbereiding op het Avondmaal. De overtuiging van Gods waarheid zit niet alleen ín een christen; de waarheid komt er ook uít. Waarheid moet je ook dóen, schrijft Johannes in zijn brief. Uw oud-predikant ds. Van der Wind hoopt dit Woord in de gemeente te vertolken.

In de avond zijn we opnieuw welkom. Afgelopen week bespraken we in de kerkenraad weer een deel van het boekje ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’ (digitaal te lezen), over de waarde van twee diensten op een zondag. Daarin staan de volgende regels:

‘Voor de tweede keer naar de kerk komen is niet ‘meer van hetzelfde’ en ‘dus onnodig’, maar het werkt juist versterkend. Na zes dagen in de wereld staan, heeft het hart versterking nodig, en dan is twee momenten op de zondag samen met de gemeente het Evangelie horen geen overbodige luxe.’

Iedereen die het ervaren heeft, weet hoe wáár dit is. Een gezegende zondag gewenst.

Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom