Hervormde Gemeente ’s Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 3 juli

9.30 uur ds. C. van Andel, Amsterdam

18.30 uur ds. J. Boom


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool. Leiding: Marloes Timmermans

Het is de laatste keer zondagsschool van dit seizoen.


Orgel:

‘s morgens dhr. Gert-Jan Netten en ’s avonds dhr. Cees van Veen


Kerkauto:

dhr. Tim de Roon, 0162-323179


Oppas:

Annette Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:4, middenbouw: Ps.72:10


Collecten:

1. Diaconie (DMW, zie hieronder)
2. Kerk

De psychosociaal hulpverleners van Stichting Schuilplaats helpen je om zicht te krijgen op de problemen die je ervaart. We helpen je bij het onderzoeken van oorzaken en gevolgen en bij het scheppen van orde. De problemen die je ervaart zijn van invloed op jou als individu en op de verbinding die je ervaart in relaties, zoals binnen het gezin, in vriendschappen, je  huwelijk of relatie of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid in je leven die helpen om met de problemen die je ervaart om te kunnen gaan.

We doen dat door individuele begeleidingsgesprekken, relatietherapiegesprekken, digitale ondersteuning of groepscursussen. Soms kan er sprake zijn van rond-de-tafel-gesprekken met meerdere gezinsleden of mensen uit jouw omgeving.

Diaconieën in onze regio steunen het Diaconaal Maatschappelijk Werk van de Stichting Schuilplaats. Op deze manier is hulpverlening vanuit een christelijke identiteit mogelijk en blijven de kosten voor de cliënten beperkt. Help u mee?

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 20 voor de kerk. Hartelijk dank.


Diaconie:

De jaarrekening van de diaconie over het jaar 2021 is in te zien voor iedereen die dat wil bij diaken Sjaak Faro, Emmalaan 42, tot en met zaterdag 9 juli a.s.


Kerk doordeweeks

Samenzangavond:

Op zaterdagavond 9 juli wordt een (samen)zangavond gehouden voor iedereen in ’s Gravenmoer en daarbuiten. Deze avond zal worden gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk aan de Hoofdstraat. Iedereen jong en oud is hier van harte welkom om samen met elkaar te zingen of te luisteren. We willen voor deze avond een programma samenstellen met liederen die u zelf aan mag dragen! Is er een psalm of lied die u/jij graag met elkaar wil zingen, stuur dan uw verzoek naar het volgende emailadres: roberttimmermans81@hotmail.com. Ook zal er deze avond een collecte worden gehouden voor stichting ‘Red een kind’. Aanvang is 19.30 uur. We hopen er met elkaar een mooie avond van te maken. Van harte welkom!


Tenslotte

De zomertijd is voor veel mensen een tijd van reizen. We plannen zelf een reis, of zien anderen op reis gaan. In de diensten van de komende zondagen reizen wij in gedachten mee met Paulus. In het boek Handelingen der Apostelen staan de reisverslagen uitgebreid te lezen. Paulus wordt wel ‘de apostel der heidenen’ genoemd. Maar dat neemt niet weg dat hij altijd eerst zijn Joodse broeders en zusters opzoekt wanneer hij ergens aankomt. Als wij de apostel volgen op zijn weg, dat gaat het uiteraard niet om hém. Het ging Paulus om de Heere Jezus, in wie God zichzelf aan de mensen bekend maakt. En het moet ook ons gaan om Jezus. Als je het zo bekijkt, dan lees je in Handelingen niet in de eerste plaats reisverslagen van een mens, maar berichten over Gods weg door deze wereld. Israël had er al om gebeden in Psalm 45: Gord Uw zwaard aan de heup, o Held, het zwaard van Uw majesteit en Uw glorie. Rijd voorspoedig uit in Uw glorie, op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. En de Heere Jezus dóet het: als Hij is verhoogd aan Gods rechterhand, reist Hij in het Evangeliewoord de wereld door. Zijn doel is: verloren mensen voor eeuwig redden. Daar mocht Paulus aan meehelpen. Wij ook?

Tot slot een herinnering aan zaterdagmiddag a.s.: Wees welkom op de receptie ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk, vanaf 15.00 uur in ‘t Trefpunt. Let op de veranderde verkeerssituatie in het dorp. ’t Trefpunt zal zeker op een of andere manier bereikbaar blijven.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 26 juni

9.30 uur ds. J. Boom, bediening Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. J. Boom, dankzegging Heilig Avondmaal


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk om de viering van het Heilig Avondmaal ook te kunnen meemaken. We hopen dat in de kinderen een verlangen groeit om eenmaal te gaan meevieren dat de Heere Jezus voor ons gestorven is, zodat wij met Hem mogen opstaan.

Volgende week, zondag 3 juli, is de laatste keer zondagsschool van dit seizoen. Graag tot dan! De leiding.


Orgel:

‘s morgens dhr. Robert Timmermans en ’s avonds dhr. Ad Colijn


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

Gerda Gouda


Psalmen leren:

Onderbouw: Ps.116:4a, middenbouw: Ps.72:10a

Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

De diaconale collecte is de avondmaalscollecte. Deze is bestemd voor de Gereformeerde Zendingbond en speciaal voor het project Jongeren uit Zuid-Soedan. De Anglicaanse Kerk van Zuid-Soedan wil graag jongeren en kinderen bereiken met het Evangelie en hen helpen te groeien in hun geloof. Daarnaast is er aandacht voor de genezing van hun trauma’s, die veroorzaakt zijn door het geweld en de uitdagingen in het vluchtelingenkamp. De kerk wil de jongeren, zowel degenen in de kampen als degenen die terug zijn gekeerd naar hun thuisland, hoop geven en hen helpen hun verantwoordelijkheden thuis, in de kerk en in de gemeenschap op zich te nemen. Daarbij is er aandacht voor training in life skills en vakonderwijs. Om deze doelen te bereiken organiseert de kerk trainingen, counseling activiteiten en sport- en muziekfestivals. Van harte aanbevolen.

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen € 50 voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.


Kerk doordeweeks

Clubwerk:

Afgelopen zaterdag was een grote groep kinderen volop actief rond de kerk van ’s Grevelduin-Capelle. Samen met kinderen en leiding uit omliggende gemeenten werden spellen gedaan. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg gezellig was. Na afloop mocht de beker mee met de winnaars van de middag, en die kwamen deze keer uit…. ‘s Gravenmoer. Gefeliciteerd!

Kerkenraad:

Maandag 27 juni om 19.30 uur vergadert de kerkenraad de laatste keer voor de zomerperiode. Bid u om de leiding van de Heilige Geest voor de broeders? En blijft u God ook vragen om méér broeders? Ik geloof dat een gemeente die daar eensgezind om bidt, niet beschaamd zal worden.

Weeksluiting:

Op vrijdag 1 juli om 14.30 uur hoop ik de bewoners van zorgcentrum De Stroming in Waspik te ontmoeten tijdens de weeksluiting die daar gehouden zal worden. Fijn, zo’n moment om samen te zingen en te luisteren naar Gods Woord. Graag tot ziens.

Tenslotte

Allen die door God geroepen worden, die worden in alle ernst geroepen. Je leest deze woorden in de Dordtse Leerregels (één van de belijdenisgeschriften van de kerk). God roept. En Hij doet dat vanuit Zijn hart. Want Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat zij behouden worden. Nu gaat het bij die roepstem allereerst om het Evangelie: kom tot de Heere Jezus, vertrouw op Hem. Leven wij in dat vertrouwen? Kunnen wij persoonlijk de Heere Jezus niet missen? Hebben wij Hem nodig? Dan roept Hij ons ook om bij brood en wijn des te meer verzekerd te worden van Zijn liefde. Zondag staat alles gereed. Laten we ons voorbereiden. Niet door onszelf te verbeteren. Maar door te bedenken hoe arm wij zijn en hoe rijk Hij is. En laten we dan gehoor geven aan Zijn roepstem: Kom en deel in de rijkdom van Gods genade. Een gezegende zondag toegewenst.

Een hartelijke groet, ook namens Marry en de kinderen,

uw ds. J. Boom