Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 26 mei

9.30 uur Ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard (GZB)

18.30 uur ds. M. J. Tekelenburg, Monster


Zondagsschool:

De kinderen gaan voorafgaand aan de preek naar de zondagsschool.


Orgel:

’s avonds dhr. R. Timmermans


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Annette Timmermans en Sanne Timmermans


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.56:6a en bovenbouw Ps.65:1


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

In de maand april werd het volgende gegeven in de collecten:

Voor de kerk € 284,49. Onderhoud verwarming € 33. Instandh. pred.plaats € 96,75

Voor de diaconie € 209,65. GZB-voorjaarscollecte € 41,70. Pioniersplek De Groote Wielen € 57,50.

Hartelijk dank voor uw gaven.


Kerk doordeweeks

Gemeenteavond:

Op de gemeenteavond van dinsdag 28 mei zal gesproken worden over belangrijke veranderingen die ons te wachten staan. De ambten, de predikantsplaats, noodzakelijke samenwerking met andere gemeenten, de tweede dienst op zondag, de zondagsschool. Het is nodig daar binnenkort knopen over door te hakken. En dat kan niet zonder overleg met de gemeente. Daarom is het wel goed om als het maar enigszins mogelijk is, hier een avond voor op te offeren om als gemeente samen te overleggen en de kerkenraad te voorzien van uw en jouw inzichten en ideeën. Hierbij nogmaals van harte uitgenodigd vanaf 19.30 uur in De Ark. En laten we niet vergeten om thuis, voordat we elkaar deze avond ontmoeten, God aan te roepen en te vragen om Zijn wijsheid en hulp voor ons allemaal.


Tenslotte

Dank:

Wie vorige week donderdag door de Kerkdijk kwam, kon daar onze koster, samen met de gebroeders Jaap en Paul Verduijn en Jan van Dongen aan het werk zien. Zij hebben ervoor gezorgd dat heel veel mos en gras verwijderd werd van het muurtje rondom de kerk. Veel dank voor jullie inzet!

Zondag:

Bijzonder dat de zondag na Pinksteren een predikant zal voorgaan die in de zending werkt. Ds. Kleinbloesem werkt als medewerker van de Gereformeerde Zendingsbond om het Evangelie te delen op Cuba. Hij is betrokken bij allerlei vormings- en toerustingsactiviteiten: op het seminarie, op de Bijbelscholen in de provincies en in diverse gemeenten. De Heilige Geest is uitgestort, en sindsdien staan overal en altijd mensen op, die niet over Jezus kunnen zwijgen. En ze blijven ook steeds nodig: jonge mensen en oudere mensen die Gods Woord onderzoeken en doorgeven aan anderen. Bid daarvoor.

Een gezegende zondag gewenst,

uw ds. J. Boom

Voor alles geldt: Deo Volente    

Diensten op zondag 19 mei, Eerste Pinksterdag

9.30 uur ds. J. Boom

18.30 uur ds. G.D. Hoff, Rhenen


Zondagsschool:

De kinderen zijn bij ons in de kerk.


Orgel:

’s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. T. de Roon, 06-39644148


Oppas:

Gerda Gouda en Emma ’t Hooft


Psalmen leren:

Onderbouw Ps.118:12 en bovenbouw Ps.108:2


Collecten:

1. Diaconie (GZB – Pinksterzendingscollecte)
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Zendingscollecte:

De GZB-pinkstercollecte is bestemd voor kerkplanting in Thailand. In elk dorp in Thailand vind je wel een boeddhistische tempel, maar kerken kom je nauwelijks tegen. Juist hier voelen Cobi & Thomas Roest en Annelies & Sijmen den Hartog zich geroepen om het Evangelie te delen. Samen met Thaise christenen gaan ze eropuit om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen. Het is bemoedigend om te zien dat het evangelisatiewerk in Thailand vrucht draagt. Gods Geest werkt. Ook vandaag. Mensen komen tot geloof en op steeds meer plekken ontstaan Bijbelstudiegroepen. Wat zou het mooi zijn als deze groepen uitgroeien tot nieuwe gemeenten. Zodat er uiteindelijk in elk Thais dorp ook een kerk te vinden is. Helpt u mee?


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontving zr. Betty ten Heuvel €10 voor de kerk. Ik kreeg 2x €20 mee voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.


Dienst op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag

10.00 uur ds. J. Boom, Zang- en gebedsdienst


Orgel:

dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. P.C. Verduijn, 0162-321322


Oppas:

n.n.b.


Collecten:

1. Diaconie
2. Kerk

Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de bovenstaande rekeningnummers


Kerk doordeweeks

Zorgcentra:

Op donderdag 16 mei ontmoet ik bewoners van zorgcentrum De Eekhof in Kaatsheuvel, aanvang 10.30 uur. Samen zingen en bidden we. De Bijbel gaat open, we zoeken Gods stem te verstaan. Dat doen we ook op vrijdag 17 mei om 14.30 uur in een weeksluiting in zorgcentrum De Stroming te Waspik. We bidden om gezegende ontmoetingen.

Koffie-inloop:

Op dinsdagmorgen 21 mei wordt een koffie-inloopmorgen gehouden voor inwoners van ’s Gravenmoer en voor hen die zich daarmee verbonden voelen. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de zaal van de Chr. Ger. Kerk, ingang aan het dorpsplein. Hartelijk welkom!

Gemeenteavond:

De eerstvolgende gemeenteavond zal gehouden worden op dinsdag 28 mei. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. Wilt u het in de agenda zetten, zodat we u en jullie allemaal mogen ontmoeten die avond?


Tenslotte

Het Pinksterfeest breekt aan. Pinksteren is het voor-laatste. Nog één stap zal er volgen in de verhoging van de Heere Jezus Christus: Zijn wederkomst. De Heilige Geest is uitgestort om mensen wereldwijd de ogen te openen voor Jezus als enige Heiland en Heer. Zodat we ernaar gaan uitkijken om Hem te zien zoals Hij is, in Zijn nabijheid. De gemeente van God mag vol verwachting uitzien naar de volmaakte verlossing: Kom, Heere Jezus, kom spoedig! Dit uitzien staat haaks op onze eigen, natuurlijke verlangens, die gericht zijn op een leven waarin wij zelf centraal staan. De Heilige Geest komt dat veranderen. Onze verlangens worden opnieuw geordend en worden op Christus gericht. Hij komt eraan, en daarop bereidt de Geest ons voor. En als Hij dan komt, dan zal Hij alles recht zetten. Dan zal Hij eenieder recht doen. Ook wereldwijd, in de chaos die mensen van Gods schepping gemaakt hebben. Gods Geest leert ons vertrouwen dat die dag zal komen. Wij hebben Gods Geest nu meer dan ooit nodig. We bidden daarom: Kom, Heilige Geest! Laat ook van die milde regen, druppels vallen op mij neer! En we wensen elkaar een gezegend Pinksterfeest toe. Komt u maandagmorgen ook meezingen en bidden? Het zang- en gebedsmoment duurt van 10.00 tot 11.00 uur. Neem gerust familie en vrienden mee.

Een hartelijke groet vanuit de Lange Veertel,

uw ds. J. Boom