Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 5 september

9.30 uur ds. J. Boom, voorbereiding Heilig Avondmaal

18.30 uur ds. D. Siebelink, Reeuwijk

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomerperiode bij ons in de kerk.


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ’s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Marline Boom

Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.100:2


Collecten:

De extra collecte is deze zondag de regionale diaconiecollecte. Binnen de Midden-Langstraat werken diaconieën samen om te voorzien in de nood van mensen dichtbij of verder weg. Er zijn zoveel mensen die, door welke omstandigheden dan ook, geestelijke of financiële nood ondervinden. Als Kerk willen we daarin voorzien, als een daad van barmhartigheid en rechtvaardigheid, in navolging van Christus.

Verder mag u uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verjaardagsfonds:

Op maandag 6 september om 19.00 uur is er weer gelegenheid om de verjaardagsbussen te legen en de opbrengst daarvan te verzamelen.


Verantwoording:

Ontvangen in de maand augustus bij het bezorgen van de usb-sticks: voor de kerk  2x €5 en  1x €10. Hartelijk dank voor uw bijdrage.


Tenslotte

Ook voor de kinderen en jongeren nadert nu het einde van de vakantie. Ik hoop dat jullie allemaal weer genoeg goede moed verzameld hebben om aan de slag te gaan. Met weinig corona-beperkingen op de scholen mag het jaar weer min of meer ‘gewoon’ beginnen. We hopen van harte dat het zo mag blijven. En dat jullie, en ook alle volwassenen die aan het werk zijn – betaald of vrijwillig – voldoening en voorspoed in hun werk ervaren. Het is goed dat de Heere een taak voor ons heeft op aarde. Het is nog mooier wanneer we die taak ook in afhankelijkheid van Hem uitvoeren.

Zondag gaan we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Mijn gebed tot God is, dat bij iedereen (!) die eenmaal het geloof heeft beleden, verlangen zal groeien om de dood van de Heere Jezus te gedenken bij brood en beker. Om opnieuw verzekerd te worden van Zijn liefde en genade voor ons. Wat is het armoedig als we het (met wat voor uitvlucht ook) gemakkelijk aan ons voorbij laten gaan. Laten we bedenken dat de Heere nooit zegen heeft beloofd op wegblijven of onttrekken, wel op vertrouwen en gehoor geven aan Zijn roepstem. Hij is getrouw, en dat vraagt Hij met recht ook van ons. Gezegende diensten toegewenst!

Afgelopen zondag is bekend gemaakt dat onze (schoon)vader en opa de dag ervoor is overleden. We gaan in hem veel missen en dat stemt ons verdrietig. Zaterdag 4 september zullen we zijn lichaam na een rouwdienst in Barneveld aan de aarde toevertrouwen om daar te rusten tot de dag van de opstanding. Op de Facebookgroep van de gemeente schreef ik zaterdag: Wij treuren, maar niet als mensen zonder hoop. Want vader / opa had geleerd zijn hoop op de Heere God te stellen. Hij hield van Gods Woord, van Gods dienst, van Gods dag, van Gods kinderen en bovenal van de Heere zelf. Wat een groot voorrecht om zo’n vader en opa te hebben gehad.

Wij willen iedereen hartelijk danken voor goede woorden en wensen die wij ontvingen rond dit overlijden.

Ook namens Marry en onze dochters een hartelijke groet,

uw ds. J. Boom


Werkwijze

Af en toe krijgen wij als redactie de vraag of Hervormd Kerkblad Voetius digitaal ontvangen kan worden. Als redactie hebben we besloten aan deze wens tegemoet te komen. U kunt een digitaal abonnement nemen of vanuit een bestaand abonnement hiertoe overstappen. De Voetius krijgt u in dat geval voortaan als pdf-bestand per e-mail toegestuurd. Dit digitale exemplaar is alleen bedoeld voor de betalende abonnee en diens huisgenoten. De voorlopige prijs van een digitaal abonnement zal € 20,- per jaar bedragen.  In het bijzonder voor adressen waar geen bezorger komt, is dit een financieel aantrekkelijk alternatief voor een postabonnement. Na een periode van een half jaar hopen we onze werkwijze te evalueren, waarbij lezers de gelegenheid zullen krijgen hun mening te geven.


Om over na te denken

Allereerst willen we u bewust maken van de voordelen. Een digitale kerkbode is duurzamer (minder papier, inkt, transport etc.). Verder zou deze vorm voor de ‘jongere’ generatie die nu het kerkblad niet of minder frequent leest, juist een aanleiding kunnen zijn om de Voetius wel te gaan lezen.

Aan de andere kant zijn er mogelijk ook enkele consequenties verbonden aan een digitaal abonnement. Een papieren kerkbode ligt zichtbaar op tafel en wordt gemakkelijk even ingekeken. U kunt zelf in uw overweging meenemen hoe dit er bij u thuis aan toe gaat. Het is mooi dat ons kerkblad door velen wordt gelezen.

Ook voor de digitale kerkbode worden kosten gemaakt voor het werk van de redactie, administratie en opmaak.


Aanmelden

Wie zich vanaf het begin wil abonneren op de digitale uitgave van Hervormd Kerkblad Voetius kan zich tot 31 december 2019 aanmelden via voetiusdigitaal@gmail.com. Vermeld hierbij uw e-mailadres, naam, volledig woonadres en ook of u een nieuw abonnement neemt óf de overstap maakt vanuit een bestaand (post-)abonnement. U krijgt uw digitale exemplaar vanaf D.V. 9 januari 2020 gemaild. Bij postabonnees wordt de bezorging van de papieren versie automatisch stopgezet, tenzij u dat anders aangeeft. Plaatselijke lezers zullen zelf de bezorger/contactpersoon moeten informeren dat indien gewenst de bezorging van de papieren versie wordt stopgezet. Uiterlijk op 3 januari 2020 zenden we u als test een e-mail toe.


Abonnementsgeld

Postabonnees die per 1 januari 2020 overstappen kunnen in de maand november hun jaarlijkse factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso. Abonnees die nu hun kerkbode krijgen via een bezorger, kunnen overstappen van een papieren naar een digitaal abonnement en kunnen in het vervolg in november via Stichting Hervormd Kerkblad Voetius een factuur verwachten of de uitvoering van de automatische incasso. Zij dienen zelf hun papieren abonnement via de bezorger/contactpersoon in de plaatselijke gemeente stop te zetten.


Vragen en informatie

Bij vragen en voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joanneke Vreeken – van der Giessen: voetiusdigitaal@gmail.com of 0416-544 330.