Hervormde Gemeente 's Gravenmoer

Voor alles geldt: Deo Volente

Diensten op zondag 1 augustus

9.30 uur ds. W. van der Wind

18.30 uur ds. W. van der Wind


Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Zondagsschool:

De kinderen zijn tijdens de zomermaanden in de diensten bij ons.


Orgel:

‘s morgens dhr. C. van Veen en ‘s avonds dhr. A. Colijn


Kerkauto:

dhr. J. Verduijn, 0162-321613


Oppas:

Janneke Kruijf


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps. 146:8


Collecten:

U mag uw gaven geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59


Verantwoording:

Tijdens bezoekwerk ontvangen 2x€20, €45 en €50 voor de kerk en €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats. Alle gevers hartelijk dank daarvoor.

Tenslotte

Ooit schreef Godfried Bomans (de schrijver van Erik, of het klein insectenboek): ‘Mijn raad is deze: trek, zodra het vakantie is, uw schoenen uit en ga languit in een ruststoel liggen met het uitzicht op uw eigen tuin. Gij zijt nu omgeven door alles wat u nodig hebt’. Bomans schreef dit toen hij zag hoeveel drukte het geeft als mensen er op uit gaan en verre, vermoeiende reizen maken. Hij had gelijk: de vakantie kent z’n eigen drukte. Toch wensen we alle reizigers (en daar horen we zelf ook bij…) een goede tijd toe, verbondenheid met elkaar en verwondering over Gods schepping. En iedereen die thuisblijft – al dan niet door de omstandigheden gedwongen – rust en bezinning gegund, in de tuin of op het balkon.

Een hartelijke groet ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom

Diensten op zondag 25 juli

9.30 uur ds. J. Riemersma, Sliedrecht

18.30 uur ds. A. D. Poortman, Veenendaal

Voor deze diensten vooraf opgeven via website/scriba


Orgel:

‘s morgens dhr. R. Timmermans en ‘s avonds dhr. G.J. Netten


Kerkauto:

dhr. W. Timmermans, 0162-318731


Oppas:

Gerjanne Zwart


Psalmen leren:

Onderbouw en midden-/bovenbouw: Ps.92:1

Collecten:

De extra collecte is bestemd voor de instandhouding van de predikantsplaats. Verder mag u geven voor de diaconie en de kerk. Als u in de dienst aanwezig bent, kunt u uw gaven geven in de zuil die achter in de kerk staat. Is het voor u niet mogelijk de dienst bij te wonen, dan kunt u gebruik maken van een van de volgende rekeningnummers:

Kerk: NL84 RABO 0334 2011 79 en diaconie: NL02 RABO 0334 2251 59

Tenslotte

Het volgende nummer van dit kerkblad verschijnt over drie weken. Onze vakantie is dan al begonnen. Ik ben vrij van 22 juli t/m 11 augustus en zal in die periode zo nodig vervangen worden door een van de voorgangers uit de naburige gemeenten. We hopen als gezin een aantal dagen in het buitenland door te brengen, maar in deze tijden is het allemaal met meer onzekerheid omgeven dan ooit: De ontwikkelingen rondom corona laten zich moeilijk voorspellen. Iedereen die thuisblijft wensen we, vooral ook in moeilijke en moeizame omstandigheden, een goede, rustige zomertijd toe. Voor wie ook op weg gaan: laat een stukje afstand van het ‘gewone’ je goed doen. Een goede reis gewenst. Uiteindelijk reizen wij allemaal. We zijn op weg naar een eeuwige bestemming. Laat de Heere onze Leidsman zijn en het werk van de Heere Jezus onze verzekering. Bij Hem wordt de ware rust gevonden, hetzij thuis, hetzij onderweg.

Een hartelijke groet ook namens Marry en onze dochters,

uw ds. J. Boom