Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Op onze website hebben we ook een speciale ruimte opgenomen voor onze jeugd.

In dit gedeelte van de website staat informatie over het jeugdwerk. Of het nu gaat over de catechisatie, jeugdclubs, de zondagsschool, de bid- en dankdagvieringen of de happy kids club, je kunt het hierin vinden.

Zoals gezegd kun je informatie over het jeugdwerk hier op de website vinden, maar wie de Heere Jezus is, vind je in de Bijbel. Dan moet je de Bijbel wel lezen en onderzoeken. De Heere Jezus zegt zelf in de Bijbel: “…onderzoekt de Schriften…. die zijn het die van Mij getuigen” (Johannes 5 vers 39). Hopelijk open je persoonlijk de Bijbel. Bijvoorbeeld als je ‘stille tijd’ houdt. Als je even alleen met de Heere bent. Dit is erg belangrijk, want op deze manier leer je de Heere God en de Heere Jezus steeds beter kennen. En naast het persoonlijk uit de Bijbel lezen en leren, kun je dit ook samen met andere jongeren doen op de zondagsschool, catechisatie en de club.

Kom daarom naar de jeugdactiviteiten in onze gemeente!

Om samen met Zijn Woord bezig te zijn.