Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

De drie kerken in ’s Gravenmoer organiseren ’s middags op bid- en dankdagen een dienst die speciaal gericht is op kinderen. Deze diensten worden afwisselend gehouden in een van de drie kerkgebouwen (de plaats wordt bekend gemaakt via kerkbladen, kranten, deze website en een informatiebord in het dorp).
Ook gaat afwisselend een van de drie voorgangers in deze diensten voor. De diensten beginnen ’s middags om 14.30 uur. Behalve de kinderen uit het dorp, samen met hun familie, is iedere belangstellende welkom.