Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

De drie kerken in ’s Gravenmoer organiseren ’s middags op bid- en dankdagen een dienst die speciaal gericht is op kinderen. Deze diensten worden afwisselend gehouden in een van de drie kerkgebouwen (de plaats wordt bekend gemaakt via kerkbladen, kranten, deze website en een informatiebord in het dorp).
Ook gaat afwisselend een van de drie voorgangers in deze diensten voor. De diensten beginnen ’s middags om 14.30 uur. Behalve de kinderen uit het dorp, samen met hun familie, is iedere belangstellende welkom.