De drie kerken in ’s Gravenmoer organiseren ’s middags op bid- en dankdagen een dienst die speciaal gericht is op kinderen. Deze diensten worden afwisselend gehouden in een van de drie kerkgebouwen (de plaats wordt bekend gemaakt via kerkbladen, kranten, deze website en een informatiebord in het dorp).
Ook gaat afwisselend een van de drie voorgangers in deze diensten voor. De diensten beginnen ’s middags om 14.30 uur. Behalve de kinderen uit het dorp, samen met hun familie, is iedere belangstellende welkom.