Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

Belangrijk is het onderwijs aan jongeren wat betreft de Bijbel en het geloof. In het winterwerkseizoen (eind september tot begin april) wordt daarom bijna wekelijks catechese gegeven. De catechese, voor jongeren vanaf 12 jaar, wordt in twee verschillende groepen gegeven door onze predikant met hulp van Albert Rosenbrand. De catechisatie vindt plaats op dinsdagavond in het verenigingsgebouw ‘De Ark’.
Voor mensen, die overwegen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, is er belijdeniscatechisatie. Voor vragen over het volgen van belijdeniscatechisatie kunt u zich wenden tot de predikant.