Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

Belangrijk is het onderwijs aan jongeren wat betreft de Bijbel en het geloof. In het winterwerkseizoen (eind september tot begin april) wordt daarom bijna wekelijks catechese gegeven. De catechese, voor jongeren vanaf 12 jaar, wordt in twee verschillende groepen gegeven door onze predikant met hulp van Albert Rosenbrand. De catechisatie vindt plaats op dinsdagavond in het verenigingsgebouw ‘De Ark’.
Voor mensen, die overwegen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, is er belijdeniscatechisatie. Voor vragen over het volgen van belijdeniscatechisatie kunt u zich wenden tot de predikant.