Belangrijk is het onderwijs aan jongeren wat betreft de Bijbel en het geloof. In het winterwerkseizoen (eind september tot begin april) wordt daarom bijna wekelijks catechese gegeven. De catechese, voor jongeren vanaf 12 jaar, wordt in twee verschillende groepen gegeven door onze predikant met hulp van Albert Rosenbrand. De catechisatie vindt plaats op dinsdagavond in het verenigingsgebouw ‘De Ark’.
Voor mensen, die overwegen om openbare belijdenis van het geloof af te leggen, is er belijdeniscatechisatie. Voor vragen over het volgen van belijdeniscatechisatie kunt u zich wenden tot de predikant.