Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

 

 

Stel je eens voor wat er zou gebeuren als we op dezelfde manier met onze Bijbel omgaan als met onze mobiele telefoon?

 

Het zou betekenen dat we:

 • onze Bijbel constant op zak hebben;
 • er meerdere malen per dag een blik in werpen;
 • wanneer we hem vergeten, weer naar huis gaan om hem op te halen;
 • hem gebruiken voor het verzenden van onze berichten naar onze vrienden;
 • hem behandelen alsof we nooit zonder hem kunnen leven;
 • hem van onze ouders mee krijgen voor onze veiligheid en om met hen te communiceren.

 

In tegenstelling tot een mobieltje heeft de Bijbel nooit storing op het netwerk. Op elke locatie heb je bereik. We hoeven ons geen zorgen te maken over het beltegoed, want de Heere Jezus heeft de rekening al betaald en we kunnen onbeperkt contact met Hem zoeken. Laten we er dan ook gebruik van maken!

 

Enkele ‘alarmnummers’:

 • als je verdrietig bent, bestudeer dan Johannes 14.
 • als je nerveus bent, bestudeer dan Psalm 51.
 • als je bezorgd bent, bestudeer dan Mattheüs 6 vers 9 en 34.
 • als je in gevaar bent, bestudeer dan Psalm 91.
 • als de Heere God ver weg lijkt, bestudeer dan Psalm 63.
 • als je vertrouwen moet worden versterkt, bestudeer dan Hebreeën 11.
 • als je alleen en bang bent, bestudeer dan Psalm 23.
 • als je hard en kritisch bent, bestudeer dan 1 Korinthe 13.
 • als je verlangt naar vrede en rust, bestudeer dan Mattheüs 11 vers 25-30.