Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

De zondagsschool wordt gehouden tijdens de kerkdienst, voor kinderen van 5-10 jaar. Tijdens de collecte mogen de kinderen mee met de leiding naar de Ark.
Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld, gezongen en een psalm geleerd. Iedereen van harte welkom!

Contactpersoon zondagsschool ‘Het Mosterdzaadje’:
Dhr. G. Netten
Tel. (0162) 31 62 86