De Hervormde Gemeente ’s Gravenmoer is een gemeente in de Protestantse Kerk in Nederland en behoort tot de classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne. De gemeente staat in de Hervormd-Gereformeerde traditie. Klik hier voor informatie over trouwen, samenwonen, scheiden en hertrouwen,

2.1. Tijdstip

De zondagse erediensten hebben de volgende aanvangstijden:

In de winterperiode oktober tot en met april ochtend :  09:30 uur
middag  :  14:30 uur
In de zomerperiode mei tot en met september ochtend :  09:30 uur
avond    :  18:30 uur

Bijzondere diensten of met een afwijkende tijdstip zijn hieronder weergegeven:

Eerste kerstdag 09:30 uur Zingen voor de dienst
Tweede kerstdag 10:00 uur Kerstfeest zondagschool
Oudejaarsavond 19:00 uur
Nieuwjaarsmorgen 10:00 uur
Biddag voor het gewas 14:30 uur
19:30 uur
Kinderdienst
Eerste paasdag 09:30 uur Zingen voor de dienst
Tweede paasdag 09:30 uur Jeugddienst
Eerste pinksterdag 09:30 uur Zingen voor de dienst
Tweede pinksterdag 09:30 uur
Hemelvaartsdag 09:30 uur
Dankdag voor het gewas 14:30 uur
19:30 uur
Kinderdienst

2.2. Sacramenten

Heilige Doop

Voor de bediening van de Heilige Doop kunt u zich wenden tot de predikant. Voorafgaand aan de bediening van de Heilige Doop vindt de doopzitting plaats. Tijdens de doopzitting wordt gevraagd naar de motieven van de ouders om hun kind te laten dopen. Ook wordt het doopformulier gelezen en toegelicht. Ouders dienen hun trouwboekje mee te nemen, zodat de doopgegevens er in opgenomen kunnen worden. Na afloop van de doopdienst krijgen de ouders een doopkaart.

Heilig Avondmaal

Vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Alleen belijdende leden hebben toegang tot de tafel van de Heere. De maandag voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt er censura morum gehouden in de consistorie van de kerk.

2.3. Kerkelijke huwelijksbevestiging

Aanstaande bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen hierover willen ontvangen, worden verzocht om contact op te nemen met de predikant. De predikant zal het bruidspaar uitnodigen voor een gesprek over de inzetting van het huwelijk en de invulling van de huwelijksdienst. Daarnaast krijgt het bruidspaar informatie over richtlijnen voor huwelijksdiensten in onze kerk. Klik hier voor informatie over trouwen, samenwonen, scheiden en hertrouwen.

2.4. Rouwdienst

Bij een overlijden, worden de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de predikant. Zo kunnen er afspraken gemaakt worden over de dag en het tijdstip van de rouwdienst. De predikant zal de rouwdienst leiden en zal ook op de begraafplaats enkele woorden spreken. (informatie)

2.5. Predikanten

Onze eigen predikant vervult ongeveer 70 preekbeurten. Daarvan zullen er enkele geruild worden met bevriende collega’s of predikanten van omliggende gemeenten. De overige diensten worden ingevuld door predikanten van elders.

2.6. Koster

Onze koster is de heer S. Faro tel. (0162) 31 40 76. Hij draagt zorg over het kerkgebouw. Voor de erediensten zal hij de gemeenteleden en eventuele gasten verwelkomen.

2.7. Organisten

De orgelbegeleiding van de samenzang wordt verzorgd door de volgende organisten:

A. Colijn                                       G-J. Netten                              R. Timmermans                     C. van Veen

Tel. (0162) 31 79 73                   Tel. (0162) 31 62 86               Tel. (0162) 69 42 71               Tel. (06) 40 20 55 98