Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

De diaconie heeft in januari 2014 kerkradio’s aangeschaft. De kerkradio is er voor gemeenteleden die door ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunnen komen. Van iedere eredienst wordt een opname gemaakt welke te beluisteren is via de kerk

Mocht u gebruik willen maken van de kerkradio dan kunt u terecht bij diaken Sjaak Faro.

U kunt de diensten ook op een later tijdstip beluisteren via internet. Hiervoor gaat u naar de volgende website: www.kerkomroep.nl. Vervolgens klikt u op ’s Gravenmoer.

Kerkomroep

 

Kerkomroep-2