Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?
Voor iedereen!
Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.
Kom je ook ?
We gaan met elkaar zingen en naar een verhaal luisteren.
“Goed bericht!”
Natuurlijk gaan we ook danken en bidden met elkaar.
Welkom kinderen, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
Op woensdagmiddag 6 november 2019
Kerkdijk 15 ‘s Gravenmoer
De deur van de kerk staat om 14.00 uur open
De dienst begint om 14.30 uur.
Van harte welkom!

 

Vier keer per jaar is er gelegenheid om collectemunten te kopen. De data zullen vermeld worden in kerkblad ‘Voetius’

 

Ook is het mogelijk om deze te bestellen bij de Koster.

 

Rabobankrekening:

NL84 RABO 033 420 11 79

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer

ING rekening:

NL12 INGB 000 107 50 49

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer