Dagelijks woord
Dankdag

Voor wie?

Voor iedereen!

Maar de middagdienst is speciaal bedoeld voor de kinderen.

Kom je ook?

Dan gaan we met elkaar de Heere danken.

Natuurlijk gaan we ook zingen en luisteren naar een verhaal:

 “Alles geef ik U!”

Op woensdagmiddag 7 november  2018

Welkom kinderen papa’s, mama’s, opa’s en oma’s.

Om 14.00 uur staat de kerkdeur aan de Vaartweg 28 open en om 14.30 uur begint de dienst.

Van harte welkom!

 

Vier keer per jaar is er gelegenheid om collectemunten te kopen. De data zullen vermeld worden in kerkblad ‘Voetius’

 

Ook is het mogelijk om deze te bestellen bij de Koster.

 

Rabobankrekening:

NL84 RABO 033 420 11 79

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer

ING rekening:

NL12 INGB 000 107 50 49

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer