Vier keer per jaar is er gelegenheid om collectemunten te kopen. De data zullen vermeld worden in kerkblad ‘Voetius’

 

Ook is het mogelijk om deze te bestellen bij de Koster.

 

Rabobankrekening:

NL84 RABO 033 420 11 79

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer

ING rekening:

NL12 INGB 000 107 50 49

Kerkvoogdij Hervormde Gemeente ʼs Gravenmoer