Dagelijks woord

Predikant

 

Ds. J. Boom
Hoofdstraat 2
5109 AC ’s Gravenmoer
Tel. (0162) 31 22 64
E-mail: predikant@hervormdsgravenmoer.nl

 

Bereikbaarheid:

Misschien ten overvloede wijs ik erop dat u altijd contact met mij kunt opnemen over zaken die u/jullie bezighouden of die aandacht behoeven. Het is prettig wanneer ik zaken direct van u zelf hoor in plaats van via anderen. Ik ben graag bereid u een bezoek te brengen of u te ontvangen in de pastorie. Een telefoontje of mailtje is voldoende.

Scriba

Dhr. P. van Halteren
Giraffestraat 4
4817 BV Breda
Tel. (076) 521 53 27

 

Ouderlingen

  Dhr. W. Timmermans  
Vacature Lange Veertel 26  
  5109 BG ‘s Gravenmoer  
  Tel. (0162) 31 87 31  

 

Jeugdouderling

Vacature

 

Ouderlingen-kerkrentmeester

Dhr. P. van Halteren Dhr. J. van der Giessen  
Giraffestraat 4 Acacialaan 19  
4817 BV  Breda 4254 GC  Sleeuwijk  
Tel. (076) 521 53 27 Tel. (0183) 30 22 22  

 

Diakenen

Dhr. J.H.G. de Brouwer   Dhr. S. Farao
Roestenbergstraat 21 Vacature Emmalaan 42
5171 JA Kaatsheuvel    5109 TC ’s Gravenmoer
Tel. (0416) 28 48 03   Tel. (0162) 31 40 76