Predikant

Ds. J. Boom
Lange Veertel 75
5109 BE ’s Gravenmoer
Tel. (0162) 31 22 64
E-mail: predikant@hervormdsgravenmoer.nl

 

Bereikbaarheid:

Misschien ten overvloede wijs ik erop dat u altijd contact met mij kunt opnemen over zaken die u/jullie bezighouden of die aandacht behoeven. Het is prettig wanneer ik zaken direct van u zelf hoor in plaats van via anderen. Ik ben graag bereid u een bezoek te brengen of u te ontvangen in de pastorie. Een telefoontje of mailtje is voldoende.

Scriba

Dhr. P.A.M. van Halteren
Giraffestraat 4
4817 BV Breda
Tel. (076) 521 53 27

Ouderlingen

Vacature Dhr. W. Timmermans  
  Lange Veertel 26  
  5109 BG ’s Gravenmoer  
  Tel. (0162) 31 87 31  

 

Jeugdouderling

Vacature

Ouderlingen-kerkrentmeester

Dhr. P. van Halteren Vacature   Dhr. J.A.J. Kruijf
Giraffestraat 4     Wendelnesseweg Oost 98
4817 BV  Breda     5161 ZB Sprang-Capelle
Tel. (076) 521 53 27     Tel. (06) 313 106 13

 

Diakenen

Vacature Vacature Dhr. S. Faro
    Emmalaan 60
    5109 TC ’s Gravenmoer
    Tel. (0162) 31 40 76