Predikant

Ds. J. Boom
Lange Veertel 75
5109 BE ’s Gravenmoer
Tel. (0162) 31 22 64
E-mail: predikant@hervormdsgravenmoer.nl

 

Bereikbaarheid:

Misschien ten overvloede wijs ik erop dat u altijd contact met mij kunt opnemen over zaken die u/jullie bezighouden of die aandacht behoeven. Het is prettig wanneer ik zaken direct van u zelf hoor in plaats van via anderen. Ik ben graag bereid u een bezoek te brengen of u te ontvangen in de pastorie. Een telefoontje of mailtje is voldoende.

Scriba

Dhr. P.A.M. van Halteren
Giraffestraat 4
4817 BV Breda
Tel. (076) 521 53 27

 

Ouderlingen

  Dhr. W. Timmermans  
Vacature Lange Veertel 26  
  5109 BG ’s Gravenmoer  
  Tel. (0162) 31 87 31  

 

Jeugdouderling

Vacature

 

Ouderlingen-kerkrentmeester

Dhr. P. van Halteren Vacature   Dhr. J.A.J. Kruijf
Giraffestraat 4     Wendelnesseweg Oost 98
4817 BV  Breda     5161 ZB Sprang-Capelle
Tel. (076) 521 53 27     Tel. (06) 313 106 13

 

Diakenen

  Dhr. A.C. Rosenbrand Dhr. S. Faro
Vacature Molendijk 33 Emmalaan 42
  5109 RM ’s Gravenmoer 5109 TC ’s Gravenmoer
  Tel. (0162) 32 09 91 Tel. (0162) 31 40 76