Het is de opdracht van de diaconie zich in te zetten voor hulpbehoevenden in de breedste zin van het woord. De inkomsten kunnen worden besteed aan gemeenteleden die te kampen hebben met financiële nood, aan hulpprojecten in eigen land en in het buitenland. Ook organiseert de diaconie extra collectes wanneer mensen zwaar getroffen zijn door natuur- of oorlogsgeweld. De inkomsten van de diaconie komen voort uit collectes, giften, rente en pachten.

Het bankrekeningnummer van de diaconie vind u op de contactpagina.

 

‘De Herberg’

Het pastoraal diaconaal centrum ‘De Herberg’ wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap, individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, rust en ruimte, advies m.b.t. nazorg en informatie en advies aan de plaatselijke gemeente.
De diaconie is vanuit onze gemeente het aanspreekpunt van ‘De Herberg’.

 

Vakantieweek gehandicapten:

Ieder jaar wordt door de interkerkelijke stichting ‘recreatie lichamelijk gehandicapten’ in het land van Heusden en Altena en de Langstraat een vakantieweek georganiseerd in het Roosevelthuis. Een ieder die lichamelijk gehandicapt is, kan daarvoor in aanmerking komen door contact op te nemen met de diaconie.

 

Stichting schuilplaats: Christelijke hulp aan mensen in nood

Stichting Schuilplaats is opgericht in 1980. Als grondslag heeft zij de Bijbel, het doel van de stichting is het verlenen van christelijke hulp aan mensen die in psychosociale nood verkeren. Daarnaast kunnen predikanten, ouderlingen en diakenen ook terecht met vragen .

Hulpverlening moet concreet en praktisch zijn. Daar zetten de Schuilplaats-medewerkers zich voor in. De meerwaarde om dit werk te doen ligt in onze christelijke identiteit. Hierdoor is onze hulpverlening dan ook anders dan bij andere hulpverlenende organisaties.

Stichting Schuilplaats begeleidt ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en volwassenen. mensen die vastgelopen zijn op het gebied van:

 • Burn-out
 • Depressie
 • Identiteit / Zelfvertrouwen
 • Opvoeding
 • Relatie
 • Seksualiteit
 • Verlies / Rouwverwerking

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ds. J. Boom of op http://www.stichtingschuilplaats.nl/

 

Stichting Arm in Arm

Arm en Arm is er voor iedereen die om wat voor reden dan ook in financiële problemen is gekomen en hier zelfstandig niet meer uitkomen. Arm in Arm helpt deze mensen weer de goede weg op.  Doelstellingen van deze stichting zijn:

 • Opbouwen van een relatie met de gemeente Dongen om zo goed mogelijk hulp te kunnen verlenen in de gemeente Dongen.
 • Naamsbekendheid verwerven om meer sponsoren aan te trekken.
 • Ondersteuning bieden aan mensen in financiële nood door ze optimaal gebruik te laten maken van sociale voorzieningen.
 • Helpen met budgetteren en loketbegeleiding.
 • Armoedeproblematiek continu onder de aandacht brengen.
 • Armoedeproblemen bij scholen onder de aandacht brengen.
 • Kennis opbouwen over het sociale zekerheidsstelsel/regelingen om mensen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Ook organiseert Arm in Arm de jaarlijkse kerstpakketten actie. Aan deze actie heeft onze gemeente afgelopen jaar ook met succes deelgenomen. Deze pakketten zijn bestemd als extraatje voor gezinnen die zich niets extra’s kunnen permitteren.

Inmiddels bestaat de werkgroep uit alle kerkgenootschappen in de burgerlijke gemeente Dongen- ’s-Gravenmoer.

Voor uitgebreidere informatie kunt u de website http://www.arminarmdongen.nl bezoeken.